Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle – Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021

Uuden kierrätyslaitoksen teknologisella toteutuksella Remeo auttaa asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin kierrätysastetavoitteisiin. Suomen lainsäädäntö on vaatinut vuoden 2020 alusta, että energiaksi polttamisen sijaan rakennusjätteestä täytyy kierrättää materiaalina uusiokäyttöön 70 prosenttia. Remeo Oy:n arvion mukaan tästä tavoitteesta on saavutettu vasta noin puolet. Laitoksen tuleva vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa.

Remeo Oy:n laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitetoimittajat ovat Stadler ja ZenRobotics Oy. Uusi laitos nelinkertaistaa Remeon pääkaupunkiseudun käsittelykapasiteetin. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa. Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun. Uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

”Tämä laitoksen ympäristölupa on ensimmäinen, jossa on sovellettu EU:n uusia, tiukennettuja BAT-normeja (Best Available Technology, paras saatavilla oleva teknologia), joilla määritellään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Koko laitos on suunniteltu näiden normien ja rajojen perusteella. Uusi laitos on rakennettu Suomen tiukimmilla ympäristönormeilla ja tuloksena on erittäin ympäristöystävällinen kierrätyslaitos”, Remeo Oy:n laitostoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo. Kaikki hankkeen ympäristövaikutukset on ensin arvioitu YVA-menettelyn mukaisesti ja tarkennettu ympäristölupaprosessissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan joulukuussa 2019. Uuden laitoksen toiminnot tapahtuvat pääosin sisätiloissa, joten toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja hajuhaitat ovat hyvin vähäisiä.

Lähde: Remeo Oy 

Author: Saara Teirikko