EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Vedyn kasvava rooli energiajärjestelmässä mahdollistaa päästöjen vähennyksiä myös Suomessa.

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä. – Rahaa ei välttämättä tule Suomeen, toteaa Energiateollisuus ry:n kaasuasiantuntija Kimmo Siira. – Suomella pitäisi olla oma vetystrategia, että päästäisiin mukaan tähän junaan. Teollisuus ja liikenne tulevat tarvitsemaan vetyä päästöjensä vähentämisessä, ja vetyä voidaan hyödyntää energian varastoinnissa, Siira jatkaa.

Vetyä saadaan joko maakaasusta ottamalla hiiliatomi pois, tai sitten vedestä erottamalla vety ja happi toisistaan. Jälkimmäiseen prosessiin tarvitaan paljon edullista ja päästötöntä sähköä. Osa komission kaavailemasta massiivisesta vetyrahoituksesta kohdentuu nimenomaan vedyn vedestä erottamisen kehittämiseen. Nykyisin vetyä valmistetaan maakaasusta, joka koostuu hiilestä ja vedystä.

Komissio julkistaa vetystrategiansa näillä näkymin 8.7. Vuotaneiden tietojen mukaan komissio haluaisi edistää isolla rahalla uusiutuvan sähkön tuotantoa, jolla voitaisiin erottaa vetyä vedestä. Se tarkoittaisi esimerkiksi aurinkosähkön tuotantoa Portugalissa ja tuulipuistojen rakentamista Pohjanmerelle.  -Suomessa nähtiin jo viime talvena yö, jolloin sähkön hinta oli negatiivinen, eli kuluttajalle käytännössä maksettiin sähkön käytöstä, Siira toteaa. – Tuulisen päivän ylijäämäsähkön hyödyntäminen vetynä avaa uusia mahdollisuuksia varastoida energiaa, joka muuten menisi hukkaan, Siira jatkaa.

-Avoimeksi kysymykseksi jää, kannattaako vedyn tuotantoon investoida, jos se on kannattavaa vain kuukauden, pari vuodessa, eli silloin kun tuulee normaalia enemmän, Siira toteaa. – Ei pidä lyödä poliittisesti kiinni keinoja ja toteutustapoja, vaan annetaan markkinoiden etsiä edullisimmat tavat tuottaa tarvittava, mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttava vety, joko erottamalla se vedestä tai maakaasusta, ottamalla hiili talteen, Siira jatkaa.

Energian tuotanto ja kulutus eivät aina kohtaa, kun tuulen ja auringon osuudet kasvavat sähkön tuotannossa. Vedyn valmistuksessa voidaan hyödyntää edullisen sähkön hetkiä. Vedystä voi tulla tasapainottava tekijä yhdentyneessä, puhtaassa energiajärjestelmässä.

– Kesäkuussa julkistettiin eri toimialojen tiekarttoja kohti hiilineutraalia Suomea. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko energiajärjestelmän ja energian kulutuksen yhteen liittämistä ja edullisimpien vaihtoehtojen hyödyntämistä, toteaa Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. – Kaukolämpö- ja kaasuverkot tarjoavat joustoja ja mahdollistavat energian varastointia. Tässä myös vety voi olla avuksi, Salomaa toteaa.

Lähde: Energiateollisuus ry 

Author: Tuula Pohjola