Ellen Huan-Niemi: Siirtymä kohti kasvispohjaisia ruokavalioita haastaa ruokajärjestelmän

Ruokajärjestelmä vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, makean veden vähenemiseen, maankäytön epätoivottuihin muutoksiin sekä liiallisen lanta- ja lannoitetypen ja -fosforin käytön takia vesi- ja maaekosysteemien saastumiseen.

Author: Tiia Tuomisto