Rakentamisen uusi ekosysteemi haluaa betonin kiertoon

Vaikka betoni on yksi maailman käytetyimmistä rakennusaineista, se ei kuitenkaan ole erityisen ympäristöystävällistä. Samaan aikaan, kun betonin kysyntä kasvaa kaupungistumisen myötä, syntyy purettavista rakennuksista runsaasti purkujätettä. Jos purettava betoni kierrätettäisiin, voitaisiin ympäristöpäästöjä vähentää ja samalla vastata kasvavaan kysyntään. Vielä tehokkaammaksi se tulee, jos betoni voitaisiin käyttää uudelleen jo purkupaikalla – vieläpä 3D-tulostamalla.

TAMKin, Tampereen yliopiston ja Trifami 3D:n yhteisessä, Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa sekä selvitetään kierrätysbetonin käytön edellytyksiä uudisrakentamisessa että kehitetään uutta ekosysteemiä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Osapuolet ovat tutkineet 3D-tulostuksen kyvykkyyttä suurten kappaleiden tulostamiseen kierrätysbetonista. Purkumateriaalin prosessointi kierrätysbetoniksi ja uudelleen rakentaminen 3D -tulostamalla halutaan tehdä suoraan paikan päällä, ilman että materiaalia joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja purkupaikalta prosessoitavaksi. Paitsi ympäristöystävällisyyttä kehittämisessä painotetaan myös liiketoimintapotentiaalia. Sitä kasvattaa entisestään se, että kaikki prosessissa tarvittavat yksiköt suunnitellaan helposti liikuteltaviksi. Käyttökohteina voivat olla niin katastrofialueiden jälleenrakentaminen kuin ahtaissa kaupunkiympäristössä tapahtuva uudisrakentaminenkin.

Koska palvelukokonaisuus halutaan koko arvoketjun kattavaksi, aina vanhan purkamisesta uuden rakentamiseen 3D -tulostamalla, tarvitaan mukaan kumppaneita. Tavoitteena on synnyttää kokonainen ekosysteemi, jossa kumppaniverkoston yritykset yhdessä voivat toteuttaa koko palvelukokonaisuuden. Kehittämistä on nyt tarkoitus jatkaa yhdessä laajemman yritysjoukon kanssa uudella hankkeella, jossa saman sateenvarjon alle kootaan sekä tutkimuslaitosten tutkimushankkeet että yritysten omat kehityshankkeet.

Lähde: Tampereen ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Kämppi