Kouluille ja päiväkodeille vinkkejä saamen kielillä luonnon tarkkailuun vuoden jokaiselle päivälle

Saamen kielten viikolla Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa saamelaisten kotiseutualueen kouluille ja päiväkodeille luonnon havainnoinnin avuksi inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen luonnonhavainnointikalenterin.

Author: Saara Teirikko