Helsingin hävikkiruokaterminaali perustetaan Tapulikaupunkiin

Helsingin kaupunki on päättänyt vuokrata ruoka-avun hävikkiterminaalille tilan Tapulikaupungin Maatullinaukiolta nyt tyhjänä olevasta liiketilasta. Hävikkiterminaali hyödyntää kaupunkilaisten hyväksi sellaista ruokaa, joka muuten menisi hukkaan. Terminaaliin ei tule omaa ruokajakoa, eli hävikkiruokaa ei jaeta terminaalista ihmisille suoraan.

Hävikkiruoka saadaan terminaaliin lahjoituksina muun muassa kaupoista, tukuista ja elintarviketehtaista. Ruoka kuljetetaan terminaalista helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille. Tässä verkostossa on mukana järjestöjä, seurakuntia ja kaupungin toimipisteitä, jotka järjestävät helsinkiläisille monipuolista ruoka-aputoimintaa, kuten yhteisölounaita, välipaloja ja kotiin vietäviä ruokakasseja.

Hävikkiterminaalin perustaminen on osa Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteistä ruoka-avun kehittämishanketta. Alustavan aikataulun mukaan terminaali aloittaa toimintansa syksyllä 2020.

”Hävikkiterminaali tekee hävikkiruoan logistiikasta tehokkaampaa ja järkevämpää. Terminaalin myötä enemmän syötävää ruokaa päätyy hävikin sijaan turvallisesti hyötykäyttöön ja pystymme auttamaan useampia helsinkiläisiä”, kertoo projektipäällikkö Anni Heinälä Helsingin kaupungilta.

Hävikkiruoan kuljetusta on pilotoitu kehittämishankkeessa kahden pakettiauton voimin. Tällä hetkellä tehdään 65 ruokatoimitusta viikossa 35 eri ruoka-aputoimijalle. Ruokaa lahjoittaa 25 kauppaa tai valmistajaa. ”Terminaalin myötä voimme kasvattaa toiminnan volyymia. Uusia lahjoittajia ja hävikistä kiinnostuneita ruoka-aputoimijoita tulee koko ajan lisää”, kertoo hankeasiantuntija Katja Lehtola Helsingin seurakuntayhtymästä.

Hävikkiruoan logistiikan lisäksi kehittämishankkeessa tavoitteena on tuoda palveluja lähemmäs ruoka-apua sekä lisätä ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ruoka-avun kehittämistyötä tehdään yhdessä helsinkiläisten ruoka-aputoimijoiden kanssa.

”Ruoka-apuverkostomme on mukana myös terminaalin suunnittelemisessa. Haluamme rakentaa kokonaisuuden, joka palvelee mahdollisimman hyvin sekä ruoka-aputyötä tekeviä että ruokaa hakevia helsinkiläisiä”, sanoo kehittämishankkeen yhteisödiakoni Jukka-Pekka Vaittinen Helsingin seurakuntayhtymästä.

Lähde: Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Author: Tuula Pohjola