Arvometallien talteenottoon ja jätteiden hyötykäyttöön tavoitellaan merkittävää parannusta uusilla käsittelymenetelmillä

Oulun yliopiston epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotaloustutkimus on saanut jälleen merkittävän rahoituksen. Business Finlandin myöntämä co-innovation rahoitus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa. Hankeen kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa, josta yritysten tuotekehityshankkeiden osuus on 1,7 miljoonaa euroa ja yliopiston tutkimushankkeen osuus 1,1 miljoonaa euroa. MIMEPRO-hankkeessa edistetään hyödyntämättömien, mutta lupaavien teollisuuden epäorgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kaupallistamista. Hankkeessa korvataan kiertotalouden materiaaleilla primäärisiä raaka-aineita. Tavoitteena on saada merkittäviä parannuksia teollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen sisältämien metallien erotusprosesseihin ja edistää Suomen omavaraisuutta metallien osalta. Lisäksi hankkeessa kehitetään sementtiä korvaavia sideaineita, geopolymeerejä.

Tavoitteena on kierrättää tai uusiokäyttää materiaaleja, sillä teollisuuden jäämien loppusijoittaiminen kaatopaikoille ei tue tämän päivän kiertotalousajattelua. Kaatopaikkasijoittaminen on paitsi kallista ja sillä voi olla paikallisesti negatiivisia ympäristövaikutuksia, mutta se on myös arvokkaiden mineraalien ja metallien haaskausta. Omavaraisuus metallien osalta on tulevaisuudessa myös Suomelle kriittinen tekijä: teollisuuden ja liikenteen sähköistyessä metallien tarve kasvaa.

MIMEPRO liittyy keskeisesti yhteen Oulun yliopiston viidestä fokusalueeseesta: ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät”. Lisäksi MIMEPRO kuuluu Oulun yliopiston profilaatioalaan ”Epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotalous”, johon yliopisto on saanut Suomen Akatemian rahoituksen syksyllä 2019. Hankkeeseen kuuluu Oulun yliopiston kolme tutkimusyksikköä sekä seitsemän suomalaista yritystä: Fortum Waste Solutions, Metsä Fibre, Stora Enso, Valmet Technologies, Keliber, Matnur ja Parma (osa Consolis-konsernia).

Lähde: Oulun yliopisto 

Author: Saara Kämppi