Aktivistiviranhaltijoita ja osallistuvaa budjetointia – 16 kuntaa otti vauhtiaskelia kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi

Kaupungeilta ja kunnilta peräänkuulutetaan kuntalaisten osallisuuden edistämistä, mutta ajantasaista tukimateriaalia tähän työhön ei ole ollut saatavilla. Suomen ympäristökeskus ja Et May Oy yhdessä Kuntaliiton kanssa ovat koonneet “Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa” -inspiraatiopaketin, joka sisältää helppokäyttöisiä ja innostavia neuvoja ja vinkkejä osallisuuden edistämiseen kunnissa. Paketti on suunnattu erityisesti kuntien viranhaltijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös kansalaistoimijat, järjestöt ja yritykset. Hanke on osa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa. “Saa kuulua!” -paketti julkaistaan 20.8. klo 13.30 alkaen Kuntademokratiaverkoston ja ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman verkkotilaisuudessa. Samalla julkaistaan kaksi paketin johdantona toimivaa videota, joilla nuoret tulkitsevat osallisuuden oivalluksia omista näkökulmistaan. Paketti ja videot ovat 20.8. saatavilla osoittessa kestavakaupunki.fi/osallisuus.

“Saa kuulua! tarjoaa käytännön kokemukseen perustuvia oivalluksia ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, jolla pyrimme vastaamaan kuntien esiin nostamiin tarpeisiin. Kuntaorganisaatioille saattaa tulla yllätyksenä digiaikakautemme omaehtoinen kansalaistoiminta, esimerkiksi kuntalaisten oma ehdotus yleiskaavaksi tai budjetiksi. Inspiraatiopakettimme antaa näihin tilanteisiin konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä. Aivan keskeistä on huomata, että kuntalaisten itsehallinnon vakavasti ottava kunta ei vain tuota palveluja, vaan muotoilee toimintansa kuntalaisten kanssa heiltä saamiensa tehtävänantojen pohjalta. Sosiaalinen kestävyys edistyy, kun samalla kehitetään osallisuuden yhdenvertaisuutta”, kertoo erikoistutkija Maija Faehnle Suomen ympäristökeskuksesta. Saa kuulua! -julkaisun 12 oivalluksen muodostamisessa on hyödynnetty tutkimustietoa, kahdessa avoimessa Erätauko-keskustelussa kuntien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilta kerättyjä ajatuksia, Kestävä kaupunki -ohjelman sosiaalisten kestävyyden kokeilujen kanssa käytyä keskustelua sekä verkossa etenkin Kestävä kaupunki -ohjelman Virtuaalikortteli-alustalla koottua palautetta.

Parainen on yksi 16 kunnasta, jotka ottivat keväällä 2020 kirin kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Kestävä kaupunki -ohjelman osallisuussparrauksessa kunnat ottivat Saa kuulua! -oivallusjulkaisun luonnoksen käyttöön ja saivat paikallisiin osallisuuden haasteisiin apua erityisasiantuntijoilta. “Keskustelimme sparraajan kanssa muun muassa aktiivisista viranhaltijoista, jotka vievät kuntalaisten ideoita eteenpäin. Päätimme perustaa aktivistiviranhaltijaryhmän, veimme idean kaupungin johtoryhmälle ja ryhmän toiminta on nyt alkamassa, kertoo Paraisten hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist.

Vantaan kaupunki löysi keinoja parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöönsä osallistuvan budjetoinnin kautta. Oulussa panostettiin kaupunkilaisten oman aktiivisuuden arvostuksen nostamiseen. Hollola taas lujitti osallisuusohjelmaansa lähtien osallisuustyön perimmäisen tavoitteen kirkastamisesta. Tampereella pohdittiin kansalaistoiminnan tukemista Saa kuulua! -paketissa esitettyjen uusien kriteerien avulla. Ensimmäisiin kuntien tarinoihin osallisuuden edistämisestä voi tutustua 20.8. alkaen. Loputkin 16 kunnan tarinoista julkaistaan samalla sivulla osana Saa kuulua! -paketin lopullista versiota syys-lokakuussa.

“Saa kuulua!” -opas ja materiaalipaketti: kestavakaupunki.fi/osallisuus

Katso videot, joilla nuoret pohtivat osallisuutta ja kommentoivat osallisuuden oivalluksia tutkien oman elinympäristönsä kehittämistä:

Osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=ojZal1-xSqQ&feature=youtu.be
Osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=YKIDsYDOAgA&feature=youtu.be
Hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki –ohjelmaa.

Lähde: SYKE

Author: Saara Kämppi