Yhteisvastuukeräyksen tuotolla onnistuttiin tunnistamaan ja tukemaan ihmiskaupan uhreja

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla rahoitettu kolmivuotinen Harmaan eri sävyt -hanke onnistui tarjoamaan matalan kynnyksen tukea ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisen hyväksikäytön uhreille, kertoo Kirkkopalvelut tiedotteessaan.

Hankkeessa oli mukana neljä järjestöä: Monika-Naiset liitto, Pakolaisneuvonta, Pro-tukipiste sekä Rikosuhripäivystys. Kullekin järjestölle myönnettiin keräysvaroista 115 000 euroa.

Järjestöjen tilaston mukaan avun piiriin saatettiin 170 mahdollista ihmiskaupparikoksen uhria vuosina 2018–2019. Luku sisältää vain aiemmin tunnistamattomat uhrit tai sellaisiksi epäillyt.

Kaksi kolmannesta kirjatuista uhreista oli naisia. Mukana oli 20 Suomen kansalaista. Muut 150 ihmiskaupparikoksen kohteeksi epäiltyä olivat tulleet ulkomailta, valtaosin EU:n ulkopuolelta. Heistä 62 oleskeli Suomessa turvapaikanhakijan statuksella ja 57:llä oli oleskelulupa tai rekisteröinti Suomessa. Lähes kaikki olivat joutuneet uhriksi Suomessa.

Järjestöt toteavat loppuraportissaan, että Yhteisvastuu-hankkeen tuoma lisätuki on ollut korvaamaton apu uhrien tunnistamis- ja auttamistyölle sekä verkosto- ja vaikuttamistyölle.

Ruohonjuuritason auttamisen lisäksi hanke on lisännyt tietoisuutta ihmiskaupasta ja sen ilmenemismuodoista Suomessa, lisännyt järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä parantanut ihmiskaupan uhrien tunnistamista.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtajan Leena-Kaisa Åbergin mukaan tuki saatiin juuri siinä vaiheessa, kun hyväksikäytölle alttiiden, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden määrä RIKUn palveluissa kasvoi huomattavasti. Yhteisvastuukeräyksen avulla Rikosuhripäivystykseen palkattiin hanketyötekijä

– Tavoittavan työn ansiosta palveluihimme ovat löytäneet myös sellaiset asiakkaat, jotka eivät olleet aiemmin tienneet avunsaantimahdollisuuksista, Åberg toteaa.

– Olemme pystyneet jakamaan tietoa ja osaamista ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen avun piiriin. Konkreettisesti koordinaattori on toiminut muun muassa tukihenkilönä rikosprosessissa ja oleskelulupiin liittyvissä viran-omaisasioissa, toiminnanjohtaja Jenni Tuominen sanoo.

Vaikuttamistyön ansiosta ihmiskauppa on ollut esillä mediassa. Ihmiskaupan vastainen työ on saanut vahvan poliittisen tuen hallitusohjelmatasolla ja ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön uudistamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä, tiedotteessa todetaan.

Lähde: Kotimaa 24

Author: Kirsi Seppänen