Väitös: Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Teknologiainvestoinnit tukevat innovaatiota yrityksissä. On kuitenkin viisasta olla varovainen ja välttää ylimitoitettuja investointeja uusiin teknologioihin. Jos tuotelanseerauksia tehdään liian usein, niin niitä varten tehdyt teknologiainvestoinnit eivät välttämättä maksa itseään takaisin. Sopivan teknologiainvestointien tason löytäminen onkin yrityksille tärkeintä. – Sekä ulkoiset tekijät, kuten teknologinen edistys, että sisäiset tekijät, yritysten resurssit ja toiminnot vaikuttavat kaikki näin herkkään yhtälöön. Sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen johtavat parhaisiin valintoihin teknologiainvestoinneissa, sanoo 30. kesäkuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Sara Tilabi.

Tilabin tuotantotalouden väitöstutkimuksessa tarkastellaan kolmea erityyppistä teknologiaa, jotka perustuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: perus-, ydin- ja keihäänkärkiteknologiaa. Tutkimuksessa sovelletaan Sand Cone -hiekkakakkumallia teknologian kehittämiseen ja investointeihin. Oikean teknologiavaihtoehdon löytämiseksi investointia varten tutkimuksessa haetaan teknologiaa, joka on aiheuttanut eniten riskiä ja epävarmuutta yrityksen liiketoimintastrategiaan. Investointi tällaiseen teknologiaan ja sen parantamiseen vähentää yrityksen liiketoimintastrategiaan liittyvää riskiä ja edistää samalla yrityksen kilpailuasemaa. Tutkimuksessa on myös luotu viitekehys, joka arvioi edistyneiden teknologioiden potentiaalia high-tech- ja perinteisillä aloilla eri suoritusmittareiden parantamisessa ja kilpailuedun luomisessa.

– Elämme aikaa, josta käytetään nimityksiä “teollisuus 4.0” ja digitalisaation aikakausi. Näemme teknologista edistystä ja muutoksia, jotka ovat alkaneet tapahtua nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Yritysten teknologiavalintoja helpottava menetelmä tuleekin olemaan äärimmäisen hyödyllinen kaikille yrityksille, sanoo Tilabi.

Väitöskirja koostuu neljästä julkaisusta. Yksi julkaisu on kirjallisuuskatsaus ja muut kolme ovat tapaustutkimuksia, joissa rakennetaan ja testataan ehdotettua uutta menetelmää. Valitut tapaustutkimukset ovat high-tech- ja perinteisiltä toimialoilta start-up’eista monikansallisiin yrityksiin.

Väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa yliopiston avoimessa julkaisuarkisto Osuvassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-916-7

Lähde: Vaasan yliopisto

Author: Saara Teirikko