Ruotsia opiskelee lähes joka viides 1.–6.-luokkalainen muuna kuin äidinkielenä.

Englantia opiskelevien osuus on kasvussa peruskoulujen alaluokilla. Tilastokeskuksen mukaan vuosiluokkien 1–6 oppilaista englantia opiskeli viime vuonna 83 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna osuus kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä.

Ruotsia opiskeli muuna kuin äidinkielenä 18 prosenttia luokkien 1–6 oppilaista, ja saksan lukijoita oli noin neljä prosenttia. Ranskaa ja espanjaa opiskeli alakoululaisista pari prosenttia ja venäjää 0,6 prosenttia. Alaluokilla vieraiden kielten opiskelun aloittamista on aikaistettu viime vuosina. Tämän vuoden alusta lähtien kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä, mutta osa kouluista varhensi kieltenopetusta jo aiemmin.

Vuosiluokkien 7–9 oppilaista lähes kaikki opiskelivat viime vuonna sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Saksaa yläkoululaisista opiskeli yhdeksän prosenttia, ranskaa lähes viisi prosenttia ja espanjaa melkein neljä prosenttia. Pääasiassa näitä kieliä opiskeltiin vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Venäjää opiskeli vajaat kaksi prosenttia 7.–9.-luokkalaisista.

Lähde: STT

Author: Tuula Pohjola