Puhtain kaupunki-ilma syntyy vaihtelevilla katupuilla, parhaiten tuulettuisivat puuttomat bulevardit

Helsingin yliopisto on tutkinut kuinka kaupunkibulevardin puusto vaikuttaa pienhiukkasten pitoisuuksiin. Yliopiston Ilmakehätieteen keskuksen tutkimuksessa mallinnettiin miten erilaiset katupuut ja niiden sijoittelu vaikuttivat ilmanlaatuun katutasolla.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Mallinnuksessa kävi ilmi, että puhtainta ilma oli katutasolla, kun bulevardille oli sijoitettu kolmeen riviin eripituisia puita.

Toimivimmassa vaihtoehdossa katukuilun keskellä oli korkeampi rivi lehmuksia ja niiden sivuilla matalampaa ruotsinpihlajaa. – Ilma oli tällöin viidenneksen puhtaampi kuin epäsuotuisimmassa vaihtoehdossa eli jos istutuksena olisi ollut neljä tasakorkuista puuriviä, tutkimusryhmän vetäjä, apulaisprofessori Leena Järvi toteaa yliopiston tiedotteessa.

Reunimmaisten puiden alle sijoitetuilla metrin korkuisilla pensasriveillä eisen sijaan tutkijoiden yllätykseksi havaittu käytännön merkitystä jalkakäytävien ilmanlaatuun. Tutkituissa vaihtoehdoissa puurivien määrä vaihteli kahdesta neljään.

Neljän puurivin vaihtoehto oli neljä metriä leveämpi ja kahden puurivin vaihtoehto neljä metriä kapeampi kuin kolmen puurivin, kaupunkisuunnittelun lainalaisuuksien mukaan.

Kolmen puurivin vaihtoehdossa kokeiltiin myös puiden alla olevien pensasrivien sekä eri puulajien vaikutusta.

Lähde: Yle

Author: Kirsi Seppänen