Oulun yliopisto lisää merkittävästi syksyn aloituspaikkoja

Oulun yliopisto lisää merkittävästi jo syksyn 2020 aloituspaikkamääriä. Yliopiston hallitus päätti 20.5.2020 lisätä sekä kandidaatti- että maisterivaiheen aloituspaikkoja yhteensä 249:llä. Aloituspaikkalisäyksillä Oulun yliopisto ennakoi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2021–2024 asettamaa korotusta korkeakoulujen tutkintotavoitteisiin.

Korkeakoulujen tutkintotavoitteet ovat nousemassa tuntuvasti vuosille 2021–2024. Meneillään oleva koronakriisi ja sen vaikutukset nuorisotyöttömyyden kasvuun puoltavat aloituspaikkojen lisäämistä jo vuonna 2020. Tavoitteena on turvata yhä useammalle nuorelle väylä korkeakoulutukseen ja aikanaan työmarkkinoille.

Oulun yliopiston kevään 2020 valinnoissa kandidaattivalinnan aloituspaikkoihin tehdään 127 paikan lisäys ja maisterivalinnan aloituspaikkoihin 122 paikan lisäys. Pää- eli kandidaattivalinnoissa eniten lisäystä tulee tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan, kaikkiaan 35. Yli 20 paikan lisäyksen saavat myös tekniikan alat (25), humanistiset ja yhteiskunnalliset alat (24) ja luonnontieteet (23).

Maisterivalinnoissa paikkalisäys painottuu englanninkielisiin maisteriopintoihin. Lisäystä niihin tulee 103 paikkaa. Eniten aloituspaikkoja lisätään tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan, joille tulee kaikkiaan 60 uutta paikkaa. Tekniikan alojen aloituspaikkamääriä lisätään 33:lla ja terveys- ja hyvinvointialojen 10:llä.Suomenkielisiin maisteriopintoihin lisäys on 19 aloituspaikkaa. Maisterivaiheen lisäysten ja koulutusperäisen maahanmuuton avulla pyritään vastaamaan esimerkiksi ICT-alan osaajapulaan nopeasti.

Oulun yliopiston hallitus teki alun perin vuoden 2020 aloituspaikkoja koskevat päätökset 22.5.2019, jolloin uuden tulossopimuskauden nykyistä korkeammista tutkintotavoitteista ei ollut vielä tietoa. Oulun yliopistoon perustetaan neljä uutta tutkinto-ohjelmaa ja 10 uutta hakukohdetta. Niihin aukeaa haku kevään 2021 yhteishaussa. Uudet avaukset painottuvat työvoimaa ja osaajia tarvitseville aloille, kuten tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan sekä terveys- ja hyvinvointialoille.

Valtaosa uusista tutkinto-ohjelmista on englanninkielisiä, mutta myös suomenkieliset hakijat voivat hakea niihin. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan perustetaan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma.  Oulun yliopisto on lisännyt mahdollisuuksia hakeutua opintoihin myös avoimen yliopiston kautta. Väylätarjontaa laajennetaan ja kehitetään lisäämällä avoimen yliopiston väylät geotieteiden tutkinto-ohjelmaan sekä tietojenkäsittelytieteen, lääketieteen tekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan, terveyshallintotieteen, hoitotieteen sekä terveystieteiden opettajan maisteriohjelmiin.

Lähde: Oulun yliopisto

 

Author: Tuula Pohjola