Neste avaa Tuusulan asuntomessualueelle Suomen ensimmäisen vähäpäästöisen aseman ‒ tulevaisuuden liikenneasemalla yli 30 % pienempi hiilijalanjälki

Neste avaa kesän 2020 asuntomessualueelle Suomen ensimmäisen vähäpäästöisen liikenneaseman. Jakeluaseman rakentamisessa, käytössä ja tuotevalikoimassa on käytetty mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ratkaisuja. Neste Express Tuusula Rykmentinpuisto avautuu jo ennen kesän asuntomessuja, torstaina 9.7.2020, osoitteeseen Puistometsäntie 1, Tuusula. Tällöin asemalta löytyy Easy Deli -itsepalvelukauppa, OmaPosti-kioski, Neste MY uusiutuva diesel™ sekä sähköautojen pikalatauskenttä. Alkusyksystä asemalle avautuu myös bio- ja maakaasun tankkausasema.

Leppäkosken Energia ja Unified Chargers toimittavat asemalle Suomen ensimmäisen neljää sähköautoa yhtä aikaa lataavan älykkään pikalatauskentän. “Kyseessä on älykäs ratkaisu, jossa kentän kokonaisteho jakautuu latauksessa olevien autojen kesken. Kun yhden auton akku täyttyy, vapautunut latausteho siirtyy automaattisesti muiden lataajien käyttöön. Asiakas tarvitsee vain pankkikortin ja lataaminen onnistuu”, kertoo Leppäkosken Energia Oy:n myyntijohtaja Juha Koskela. Huoltoasemalle avautuu myös Keski-Uudenmaan ensimmäinen kaasutankkausasema, joka tarjoaa sekä maa- että biokaasua henkilö- ja jakeluautoliikenteen käyttöön.

Rykmentinpuiston aseman rakentamisessa** on tehty useita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Easy Delin ja jakeluaseman rakenteissa on hyödynnetty CLT-elementtejä (cross laminated timber), kalliomurske on osittain korvattu betonimurskeella ja asfaltin seassa on käytetty kumirouhetta. Lisäksi syksyllä asemalle avautuu Nesteen bensiinijakelu, jossa polttoainesäiliö on sijoitettu maan pinnalle. Tällä vältetään ilmastoa kuormittavat kaivuu- ja louhintatyöt. Jakeluaseman käyttämä energia saadaan Easy Delin katolle asennetuista aurinkopaneeleista, sekä tuuli- ja vesivoimalla tuotetusta uusiutuvasta sähköstä.

Tuusulan Easy Deli -itsepalvelukaupassa hyödynnetään RFID-teknologiaa, joka skannaa kaikki ostokset kerralla esimerkiksi suoraan ostoskassin läpi. Easy Deli on avoinna asiakkaille viikon jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri. Vastaava Easy Deli -itsepalvelukauppa avattiin kesäkuun alussa Helsingin keskustaan. Tulevaisuuden huoltoasemalle tulee myös Postin OmaPosti-kioski, josta voi noutaa, palauttaa ja lähettää paketit sekä kirjatut kirjeet kotimaahan ja ulkomaille, viikon jokaisena päivänä. Palvelupiste täydentää Etelä-Tuusulan postipalveluita, tuoden verkko-ostokset lähelle alueen asukkaita sekä lähialueella liikkuvia. Tarvittaessa myös henkilökohtainen videochat-tuki on etäyhteyden päässä. Osana päästöttömän verkkokauppalogistiikan kehittämistä Posti kertoi kesäkuussa ottavansa kevytjakelukalustossaan käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin.

*) Ramboll on laskenut Rykmentinpuiston jakeluaseman kiinteistön rakennusten ja infran sekä tankkaustuotteiden hiilijalan- ja hiilikädenjäljen. Asema on kokonaisuudessaan 31 % vähäpäästöisempi kuin perinteisellä rakennustavalla rakennettu, keskimääräisiä tankkaustuotteita myyvä jakeluasema, kun huomioidaan jakeluasemakiinteistön ja sieltä myytyjen liikenne-energiatuotteiden ilmastovaikutukset. Jakeluaseman kiinteistöjen päästöt ovat perinteiseen asemaan verrattuna 73 % pienemmät aseman koko elinkaaren ajalta laskettuna; käytön ajan päästövähennys on 83 % ja rakentamisen päästöt ovat 24 %. Tuotteiden osalta 82 %:ssa ei ole otettu huomioon fossiilista bensiiniä. Jos bensiini otetaan huomioon, vuotuinen päästövähenemä on 24 %. Neste MY uusiutuva diesel vähentää autoilijan omia kasvihuonekaasupäästöjä elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %, verrattuna fossiiliseen dieseliin. Neste MY uusiutuvaa dieseliä koskeva elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

**) Jakeluaseman infrarakentamisesta vastasi Kreate Oy.

Lähde: Neste

Author: Saara Teirikko