Naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoidot käynnistyvät hiljalleen yliopistosairaaloissa – julkisella puolella hoidettiin aiemmin vain heteropareja

Yliopistolliset sairaalat ovat aloittaneet tai aloittamassa lahjoitetuilla sukusoluilla tehdyt hedelmöityshoidot myös naispareille ja itsellisille naisille. Lahjasoluilla tehdyt hedelmöityshoidot lopetettiin julkisessa terveydenhuollossa väliaikaisesti muutama vuosi sitten. Päätös hoitojen aloittamisesta uudelleen tehtiin viime vuonna ja hoito-oikeus laajennettiin kattamaan myös naisparit ja itselliset naiset. Myös muiden sukupuolten edustajat voivat saada lahjasoluhoitoja. Yksityisklinikoilla lahjasoluhoitoja on tehty naispareille ja itsellisille naisille jo aikaisemmin, mutta hoidon hinta on voinut nousta korkeaksi.

Sateenkaariperheet -yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Jämsä huomauttaa, että hoitojen väliaikaisen jäädytyksen taustalla oli aiempien, syrjivien käytänteiden kyseenalaistaminen. – Lahjasoluhoitoja tehtiin julkisilla klinikoilla aikaisemmin heteropareille. Kun sitä haastettiin, julkiset klinikat päättivät, että lahjasoluhoitoja ei tehdä kenellekään. Sen kautta julkiset klinikat koettivat pimittää aikaisempaa syrjivää käytäntöä. Kun kukaan ei saa lahjasoluhoitoa, se ei ole syrjivää. Käytäntö oli voimassa muutaman vuoden ennen kuin viime syksynä astuttiin tilanteeseen, jossa lahjasoluhoitoja jälleen tarjotaan, tällä kertaa ilman rajoitusta perhemuotoon. Jämsä muistuttaa, että julkisilla palveluntarjoajilla on velvollisuus myös aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta, ei pelkästään olla syrjimättä. Lahjasoluhoitojen yhdenvertaisuuden toteutumisesta saataneen tietoa myöhemmin, mutta toistaiseksi Jämsän korviin ei ole kantautunut suuria ongelmia. Hoitojen tiukka 40 vuoden ikäraja on tosin voinut olla etenkin sateenkaari-ihmisten haittana, sillä he ovat Jämsän mukaan keskimääräistä vanhempia hakeutuessaan hedelmöityshoitoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Anna Heino kertoo, että naispareille tai itsellisille naisille tehdyistä hedelmöityshoidoista ei ole Suomessa valtakunnallisia tilastoja. Julkisessa terveydenhuollossa hedelmöityshoitoja on tehty lahjasoluilla jo pitkään varsin vähän. – Valtaosa luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista on tehty jo monen vuoden ajan yksityisellä puolella. Ennakkotietojen mukaan viime vuonna käytännössä kaikki luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot tehtiin yksityisellä puolella, koska julkisella puolella hoidot oli hetkellisesti keskeytetty, kun haettiin yhteistä linjanvetoa, joka löytyi viime vuoden loppupuolella, Heino kertoo.

Toissa vuoden kaikista hedelmöityshoidoista 17,7 prosenttia eteni elävän lapsen syntymään, mikä oli hieman suurempi osuus kuin vuotta aiemmin. Arviolta 5,7 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista syntyi hedelmöityshoidoista. Tiedot käyvät ilmi THL:n tuoreesta hedelmöityshoitotilastosta. Sekä toissa että viime vuonna aloitettiin noin 13 000 hedelmöityshoitoa. Hoitojen kokonaismäärä on pysynyt melko vakaana viimeisen vuosikymmenen ajan.

Heino arvioi tiedotteessa, että julkisen terveydenhuollon osuus luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista kasvaa lähivuosina, kun toiminta saadaan kunnolla käynnistettyä.

Lähde: STT

Author: Saara Teirikko