Koronatilanne alensi omistajanvaihdosten määrää kolmanneksella – ‘Hyvien omistajanvaihdoshankkeiden toivoisi mieluummin patoutuvan’

Koronakriisi on pienentänyt Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten määrää, ja vuonna 2020 omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus todennäköisesti laskee.

Maaliskuussa yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksia tehtiin Finnverassa vielä tasaiseen tahtiin, mutta huhtikuussa rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärä aleni 30 prosenttia verrattuna helmi- ja maaliskuuhun. Suurinta pudotus oli pienempien paikallisten yritysten kaupoissa majoitus- ja ravintolapalvelut-toimialalla, johon kohdistui merkittävästi rajoitustoimia. Riskinä on, että omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua ei-toivotulla tavalla kannattavien ja ennen koronakriisiä terveellä pohjalla olleiden yritysten lopettamisten ja alasajojen kautta.

Finnvera rahoitti yritysten omistajanvaihdoksia 155 miljoonalla eurolla vuonna 2019, mikä oli viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätysmäärä.Valtakunnallisesti Finnvera oli mukana 912 yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta samalla rahoitettujen yrityskauppojen keskikoko kasvoi. Maakunnista Kymenlaaksossa Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin viisinkertaistui ja Kainuussa nelinkertaistui. Kasvu oli suurta myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kappalemääräisesti mitattuna omistajanvaihdoksia tehtiin eniten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, joissa myös yrityksiä on runsaasti. Riskinä, että ennen kriisiä kannattavat yritykset päätyvät myynnin sijaan lopettamaan toimintansa

Koronan aiheuttama kriisi vaikuttaa yritysten tunnuslukuihin, ja sitä kautta mahdollisesti yrityksen myyntiarvoon. Tulevaisuuden epävarmuus puolestaan hankaloittaa velanhoitokyvyn arviointia. Tilanne on jarruttanut omistajanvaihdosten toteutumista, vaikkakaan ei ole pysäyttänyt yrityskauppoja kokonaan. Osa omistajanvaihdosmarkkinoiden hiljenemisestä johtuu myös siitä, että joitakin jo sovittuja yrityskauppoja on laitettu odotustilaan. Sipposen mukaan riskinä on, että omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua ei-toivotulla tavalla kannattavien ja ennen koronakriisiä terveellä pohjalla olleiden yritysten lopettamisten ja alasajon kautta.

Ratkaisuna tilanteen yli selviytymiseen voi olla se, että liiketoimintoja pyritään pitämään ketteränä ja toimintaa sopeutetaan kriisin lisäksi tulevaan ”uuteen normaaliin”. Yrittäjien hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta, jotta taistelutahtoa löytyy. Omistajanvaihdosten vauhdittamisella on tärkeä merkitys yritysrakenteen uudistumiselle Suomessa. Finnveran rahoituslukujen valossa omistajanvaihdoksilla on selvä kytkös yritysten nousuun uudelle kasvu-uralle, sillä noin joka kolmas omistajaa vaihtanut yritys yltää seuraavina vuosina yli 10 prosentin vuosikasvuun.

Lähde: Finnvera Oyj

Author: Tuula Pohjola