Komissio ja Suomi kompromissiin metsien hiilinielun vertailutasoista – komission vaatimus Suomen alkuperäistä ehdotusta asteen verran kunnianhimoisempi, mutta luku vielä elää

Euroopan komissio ja Suomi ovat päässeet kompromissiin Suomen metsien hiilinielun vertailutasosta. Saavutetun sovun mukaan Suomen metsien tulisi yhdessä puutuotteiden kanssa sitoa lähes 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Lukuun on laskettu mukaan metsäteollisuuden puutuotteet. Ilman metsäteollisuuden puutuotteitta hiilinielun vertailutaso on kompromissin mukaan 23,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Luonnonvarakeskuksen Luken valmistelemissa laskelmissa luku oli kaksi miljoonaa hiilidioksiditonnia pienempi. Komission kanssa käydyissä neuvotteluissa metsien hiilinielujen kunnianhimo kuitenkin hieman kasvoi.

Luku ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan se on yksi vaihe pitkässä prosessissa. Seuraavaksi asiantuntijat voivat kommentoida ehdotusta.

Vertailukohtaa Suomen nielutavoitteelle antaa se, että alustavien tietojen mukaan metsämaan nielu oli viime vuonna ilman puutuotteita -25,6 ja sitä edellisenä vuonna -17,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Hiilinielujen kehitykseen vaikuttavat tulevien vuosien hakkuiden kehitys.

Laskentamallilla Euroopan komissio seuraa, millaisia päästöjä maankäyttösektorilta muodostuu EU-jäsenmaissa.

Vertailutaso on tekninen laskelma, jota vasten tulevien vuosien hiilinielujen todellista kehitystä verrataan. Laskelmilla mallinnetaan tilannetta, jossa metsätalous jatkuisi samanlaisena kuin 2000-luvulla.

Vaikka vertailutaso ei itsessään vaikuta hakkuiden määrään, luku on tärkeä Suomen ilmastovelvoitteiden saavuttamisen suunnittelun kannalta.

Jos hiilinielu jää vertailutasoa huomattavasti pienemmäksi, metsien hiilinielulla ei voi kompensoida muun maankäyttösektorin päästöjä ja päästövähennyksiä tulee hakea muualta. Jos päästövähennykset muualta eivät onnistu, Suomi joutuisi ostamaan muilta mailta nieluoikeuksia. Arvio nielujen ja päästöjen suhteesta tehdään vuonna 2027.

Komission on tarkoitus vahvistaa lopulliset vertailutasot jäsenmaille vuoden 2020 kuluessa.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Author: Kirsi Seppänen