Helen luo kotitalouksiin uuden lämmöntuotannon mallin pilottihankkeella – Maalämpö osaksi yhtiön hiilineutraalia energiavalikoimaa

Helen toteuttaa kuluvan vuoden aikana pääkaupunkiseudulla ensimmäiset maalämpöön perustuvat pilottiratkaisut taloyhtiöihin. Tavoitteena on luoda kotitalouksiin uusi lämmöntuotannon malli, joka yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet ja sitä kautta auttaa Helsingin sekä koko Suomen kunniahimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Jatkossa asiakkaille voidaan tarjota myös maalämpöön perustuvaa kokonaisratkaisua avaimet käteen -periaatteella. – Tuomme asiakkaille kaukolämmön ja sähkön rinnalle hajautettua energiantuotantoa, kuten aurinkoenergiaa ja nyt uusimpana maalämpöä. Luomme uuden lämmöntuotannon mallin, joka yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet sekä optimoi niiden käyttöä kohti päästötöntä lämmöntuotantoa. Etsimme uudelle palvelulle parhaillaan pilottikohteita eri puolilta Suomea, kertoo Helenin tuotepäällikkö Annukka Saari.

Päästöjenvähennystavoitteen saavuttamiseksi muutoksia on tapahduttava kaikilla sektoreilla. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella ja uusiutuvan energian lisäämisellä on erittäin suuri potentiaali vähentää asumisen päästöjä.

Maalämpö kiinnostaa sekä asukkaita, taloyhtiöitä että muita kiinteistön omistajia. Maalämpöön perustuvan lämmitysratkaisun pitkä elinkaari sekä omavarainen ja päästötön lämmöntuotanto on houkutteleva vaihtoehto erilaisia lämmitystaparatkaisuja pohtivalle. Helen tarjoaa maalämpöratkaisuja niin taloyhtiöille, kiinteistöille kuin kortteleillekin sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Maalämpöratkaisujen kehittämistyötä täydentävät asiakastutkimukset. Asiakkaiden tarpeiden perusteella voidaan tarkemmin määritellä maalämpöpalvelun sisältö. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeita vastaava taloudellinen ja vähäpäästöinen ratkaisu, jonka avulla asiakas pääsee osallistumaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen. Maalämpöratkaisut toteutetaan tapauskohtaisesti taloyhtiön tarpeiden sekä tontin ja rakennusten asettamien reunaehtojen mukaisesti, ja kustannusrakenne lasketaan mahdollisimman selvästi ja läpinäkyvästi, jotta asiakas voi valita eri vaihtoehtojen väliltä itselleen soveltuvimman ratkaisun.

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035. Tänä vuonna on jo tehty investointipäätökset 300 miljoonan euron hiilineutraaliustoimenpiteistä, ja uusia lämmönlähteitä etsitään jatkuvasti. Myös geolämmön kehittymistä on Helenissä seurattu ja selvitetty jo pitkään, ja yhteistyötä tehdään muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n kanssa. Helen teki seismisiä heijastusluotaustutkimuksia Keskuspuistossa viime vuoden lopussa, ja tutkimuksista saatiin paljon tietoa geolämpöratkaisujen suunnitteluun.

Lähde: Helen Oy 

Author: Saara Teirikko