Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

Hallitus esittää perusopetuslakiin väliaikaista lakimuutosta, jonka nojalla perusopetuksessa mahdollistettaisiin poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Lakimuutosehdotusta esittelivät opetusministeri Li Andersson sekä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa noin kello 13.15 alkaen.

Anderssonin mukaan nyt säädettävällä muutoksella mahdollistettaisiin opetusryhmien vuorottelu lähi- ja etäopetuksen välillä.

– Toukokuun puolessa välissä peruskouluissa palattiin lähiopetukseen erityisjärjestelyin, kun taas toisen asteen oppilaat jatkoivat lukukauden loppuun etäopetuksessa. Tämän vuoksi perusopetuksessa pystyttiin hyödyntämään muun muassa toisen asteen oppilaitosten tiloja, Andersson sanoo.

– Nyt tarkoitus on palata lähiopetukseen niin ensimmäisen kuin toisen asteen opintojen osalta heti syyskuun alusta alkaen. Koska tiloja käytettävissä samalla tavalla kuin toukokuussa, tarvitaan ratkaisuja erityisjärjestelyjen järjestämiseksi. Hallituksen esityksessä lähiopetus on ensisijainen opetuksen järjestämisen muoto. Etäjaksojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja päätös etäopetuksesta voitaisiin antaa maksimissaan kuukaudeksi kerrallaan.

Haavoittuvaisimmassa asemassa olevat oppilaat jatkaisivat lähiopetuksessa. Etäopetus ei esityksessä koske esimerkiksi esiopetusta, 1–3. luokan oppilaita tai erityisen tuen tarpeen päätöksen saaneita.

Hallitus esittää myös muutosta ammatillisen koulutuksen lakiin siten, että näyttöjen antaminen saataisiin varmistettua opiskelijoiden ja henkilökunnan kannalta turvallisesti.

Lakimuutos on Anderssonin mukaan tarpeen erityisesti aloilla, joilla oppilas ei voi suorittaa näyttöä aidossa työtilanteessa paikan päällä.

– Näyttöjen toteutustapaa koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että ne voidaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin aitoja työtilanteita, Andersson sanoo.

Lakimuutos on Anderssonin mukaan tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian. Muutos olisi väliaikainen ja voimassa heinäkuun loppuun 2021.

Lähde: Lapin Kansa

 

Author: Kirsi Seppänen