Talouskriisi ja siirtolaisaalto kiilasivat ilmastonmuutoksen edelle suomalaisten suurimpina uhkakuvina, Evan kyselystä ilmenee

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselyn mukaan 77 prosenttia suomalaisista pitää uutta laajamittaista talouskriisiä uhkana itselleen tai Suomelle. Kyselyn vaihtoehdoista talouskriisi on useimman suomalaisen mielestä hyvin tai melko suuri uhka. Toiseksi eniten suomalaiset pelkäävät pandemioita ja tarttuvia tauteja. Vastauksissa on selkeä muutos verrattuna vuoteen 2018, jolloin suomalaiset näkivät ilmaston lämpenemisen suurimpana uhkana. Nyt ilmastonmuutos oli listan neljäntenä.

Talouskriisin ja pandemioiden lisäksi suomalaisten uhkakuvissa ilmastonmuutoksen edelle on kiilannut hallitsematon siirtolaisaalto Eurooppaan.

Kahden vuoden takaiseen verrattuna naisten asenteet ilmastonmuutokseen ovat pysyneet melko samoina, mutta miesten asenteissa on tapahtunut 15 prosenttiyksikön pudotus. Tällä kertaa naisista 78 prosenttia kertoi, että pitää ilmaston lämpenemistä uhkana ja miehistä vain 54 prosenttia. Tuloksista käy myös ilmi, että 69 prosenttia suomalaisista ajattelee yhteiskunnallisten levottomuuksien todennäköisyyden kasvavan, jos pandemia pitkittyy.

Koronakevään aikana toteutetussa kyselyssä ei liene ihme, että suhtautuminen pandemioihin on muuttunut huomattavasti. Vuonna 2018 pandemioita ja tarttuvia tauteja piti uhkana 36 prosenttia suomalaisista, nyt 72 prosenttia. ”Kun kansalaisilta kysyttiin, kuinka suurena uhkana he pitävät koronavirusepidemiaa toisaalta terveyden ja toisaalta talouden ja toimeentulon kannalta, talous nousi siinäkin kysymyksessä terveyden edelle”, Evan analyysin kirjoittanut Sami Metelinen sanoo tiedotteessa.

Siirtolaisaallosta ovat eniten huolissaan perussuomalaisten kannattajat. Vuoteen 2018 verrattuna siirtolaisaaltoa uhkana pitävien osuus on kasvanut erityisesti vasemmistoliiton, keskustan ja vihreiden äänestäjien joukossa.

Tulokset perustuvat 2 060 ihmisen antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

Lähde: HS

Author: Saara Teirikko