Kestävä kehitys on jatkossa kiinteä osa LABin hoitotyön koulutusta

LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutukset ovat antaneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen yhteiskuntasitoumus 2050 -verkkopalvelussa. Ensi syksystä lähtien sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoidon opiskelijat tekevät jokaisella lukukaudella kestävän kehityksen teemaan liittyviä tehtäviä. Taustalla on työelämässä tunnistettu tarve luoda terveydenhuoltoon kestäviä ratkaisuja ja toimintamalleja. ”Meille sitoumus on konkreettinen työkalu siinä, kuinka kestävä kehitys huomioidaan koulutuksissa”, lehtori Anne Suikkanen kertoo.

Käytännössä LABin sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoidon opintojaksoille lisätään kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Syksyn 2020 opintojaksoille tehtäviä on jo lisätty. Tavoite on, että kevääseen 2022 mennessä LABin sosiaali- ja terveysalalla on kymmenen opintojaksoa, joissa kestävä kehitys on mukana vahvasti.

Mukana on LABin opiskelijakunta KOE, joka on kerännyt monialaisen opiskelijaverkoston edistämään kestävän kehityksen toimenpiteitä. Opiskelijat ovat mukana rakentamassa kestävän kehityksen mittareita sekä tuomassa muutenkin opiskelijanäkökulmaa jo suunnitteluvaiheessa. ”KOEn tavoitteena on laajentaa kestävän kehityksen opintojaksoja myös muille aloille, valmiiksi koottu monialainen opiskelijaverkosto tulee helpottamaan sitoumuksen laajentamista”, kertoo KOEn varapuheenjohtaja Ninni Kuparinen.

Kestävä kehitys on keskeinen osa tammikuussa vahvistettua LABin strategiaa. Strategiassa hyvinvoinnin palveluinnovaatiot -vahvuusalueen teemoina on mm. lisätä hyvinvointia liikkumisesta ja luonnosta sekä kehittää innovaatioita terveyden edistämiseen ja älykkääseen omahoitoon.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja konkreettinen työkalu. Sitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Sitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusten yhteiskuntasitoumus on luettavissa sitoumus2050.fi-sivuilla.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu

Author: Saara Teirikko