Itä-Suomen yliopisto avaa palopäällystölle väylän maisteritutkintoon

Pelastusalalla on keskusteltu pitkään, mikä on opintopolku, jos pelastusalalla haluaa opiskella eteenpäin ja kouluttautua alan johto- ja hallintotehtäviin.

Itä-Suomen yliopisto avaa pelastusalan päällystölle uuden polun suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Pelastusalan ammattilaiset ovat kaivanneet ja pyytäneet pelastusalalle sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa jo vuosia. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle avataan uusi väylä maisteriopintoihin henkilöille, joilla on pohjana jo ammattikorkeakoulututkinto pelastusalan päällystötutkinnosta tai palopäällystön insinööritutkinnosta. Esimerkiksi nykyisillä palomestareilla on tämä ammattitutkinto samoin kuin monilla palopäälliköillä ja isolla osalla palotarkastajista.

Oikeustieteiden laitokselle otetaan jatkossa viisi opiskelijaa palopäällystölle tarkoitetussa maisterivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa. Ensimmäinen hakuaika on ensi keväänä ja opintojen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021. Hallintotieteiden maisteriopinnoissa on mahdollista opiskella esimerkiksi hallinto-, virkamies-, työ-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeutta.

Itä-Suomen yliopiston mukaan tutkinto mahdollistaa erikoistumisen myös esimerkiksi rikos- ja ympäristövastuuseen tai julkisiin hankintoihin. – Meille on tullut viestiä siitä, että pelastusalan johtavissa tehtävissä on tarvetta maisterin tutkinnolle ja ettei alalle ole sopivia yliopistollisia maisteriopintoja. Olemme halunneet vastata tähän kysyntään, oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen toteaa.

Yliopisto on kehittänyt uuden maisteriväylän yhdessä Pelastusopiston kanssa. Pelastusopisto on sisäministeriön alainen oppilaitos Kuopiossa. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos sijaitsee Joensuussa. Palopäällystön maisteriopiskelijat voivat todennäköisesti suorittaa ison osan opinnoistaan etäopintoina riippuen siitä, mitä opintojaksoja he opintoihinsa ottavat.

Turtiainen arvioi, että opinnot maisteriohjelmassa kestävät noin kaksi vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan aiemmat opinnot ja tarvitseeko hänen täydentää niitä jotenkin maisteritutkintoaan varten. Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitaan vuosittain ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita poliiseja ja vankeinhoidon ammattilaisia niin, että molemmille on varattu viisi aloituspaikkaa vuosittain. Esimerkiksi poliisien maisteripaikat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut hakijoita ympäri Suomen.

Lähde: Savon Sanomat

Author: Tuula Pohjola