Tutkimus selvittää internetin ja somen käytön yhteyksiä nuorten aikuisten hyvinvointiin

 

Nuoret aikuiset käyttävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. Viime aikoina sosiaalisen median negatiivisista vaikutuksista hyvinvointiin on alettu puhua aiempaa enemmän, mutta Suomessa asiaa ei ole juurikaan tutkittu. Oulun yliopiston ja Sosped-säätiön toteuttama kyselytutkimus selvittää nyt 18–35-vuotiaiden kokemuksia internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Erilaiset internetin mahdollistamat palvelut ovat erottamaton osa nuorten aikuisten elämää sekä työssä että vapaa-ajalla.

Sosiaalisen median suosio kasvaa tasaisesti eri ikäryhmissä. Arkikielessä somen käytön kielteisistä vaikutuksista ja someriippuvuudesta puhutaan usein kevyesti, jopa vitsaillen. Vaikka somen käytöllä on paljon myönteisiä vaikutuksia, siihen liittyy myös ongelmallisia piirteitä ja ääritapauksissa jopa riippuvuusoireita. Toleranssin kasvu eli tarve käyttää somea yhä enemmän on yksi merkki riippuvuudesta. Muita oireita voivat olla somen käyttö tunteiden säätelyn välineenä, hallinnan puute, yritykset vähentää tai lopettaa käyttö sekä retkahdukset.

Ikävälille 18–35 sijoittuu useita tärkeitä vaiheita itsenäistymisestä oman paikan löytämiseen yhteiskunnassa. Liiallinen uppoutuminen somemaailmaan voi vaikuttaa kielteisesti ajanhallintaan ja minäkuvaan sekä lisätä ahdistus- ja masennusoireita. Toisaalta some on kiinteä osa nuorten aikuisten arkea, ja sen käyttöä saatetaan jopa edellyttää töissä ja kaverisuhteissa.

 

Lähde: Oulun yliopisto

 

Author: Tiia Tuomisto