Lukutaidottomuus vaikeuttaa satojen tuhansien nykysuomalaisten elämää – uudistettu Perustaitotesti herättää keskustelua ja suhteuttaa oman osaamisen

Verkossa oleva Perustaitotesti mittaa opiskelussa ja työelämässä tarvittavia luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaitoja viihdyttävällä tavalla. Perustaitotestin on suorittanut jo 21 000 suomalaista. Keväällä 2020 uudistetun testin suorittaja pääsee nyt vertailemaan omaa osaamistaan muihin suomalaisiin.

Lukutaito ei tarkoita pelkästään perinteistä tekstin lukemista, vaan myös erilaisten kuvien, karttojen, kaavioiden ja mittareiden tulkitsemista. OECD:n vuonna 2012 tehdyn aikuisten perustaitoja mittaavan PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisten perustaidot ovat hyvät, mutta osalla on suuria haasteita. Perustaidoiksi määritellään lukutaito, numerotaito ja tietotekninen ongelmanratkaisutaito. 16-65-vuotiaista aikuisista noin 11 %:lla eli lähes 400 000 suomalaisella on heikko lukutaito ja 13 %:lla heikot matemaattiset taidot. 30 %:lla on heikot tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot. Seuraava PIAAC-tutkimus on suunnitteilla keväälle 2021.

TAIKOJA II -koordinaatiohankkeessa kehitetyn, alun perin vuonna 2017 julkaistun Perustaitotestin tarkoituksena on herättää keskustelua ja levittää ymmärrystä perustaidoista. Se myös tarjoaa kenelle tahansa taidoistaan kiinnostuneelle sekä aikuiskouluttajille helpon ja hauskan tavan arvioida osaamisen tasoa. Testin kysymykset ovat laatineet tutkijat Maarit Mäkinen ja Mika Sihvonen Tampereen yliopistosta ja ne pohjautuvat PIAAC-tutkimuksen kysymystyyppeihin. Perustaitotesti löytyy verkosta osoitteesta perustaitotesti.fi.

Puutteellisten perustaitojen varassa olevien suomalaisten tavoittaminen on ollut haasteellista. Tavoittaminen olisi tärkeää, jotta voidaan tarjota tietoa valmiuksien parantamisesta ja koulutusmahdollisuuksista. Perustaitotesti on tässä yksi työkalu.

TAIKOJA II:ssa mukana olevissa hankkeissa on kehitetty ja testattu erilaisia malleja perustaitojen kehittämiseen. Myös kansalaisopistot ja työväenopistot ovat viime aikoina ottaneet haasteen vastaan. Syyskuussa järjestetään Puhetta perustaidoista -webinaarisarja, jossa pohditaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tukea aikuisten perustaitojen kehittämistä. Webinaarit järjestetään pe 11.9., 18.9. ja 25.9. ja niihin voi ilmoittautua taikoja.fi-sivustolla. ESR-rahoitteinen TAIKOJA II toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaan valituille hankkeille. Ohjelma keskittyy aikuisväestön perustaitojen kehittämiseen ja siinä ovat mukana Tampereen yliopisto, Opintokeskus Sivis ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lähde: Opintokeskus Sivis 

Author: Saara Teirikko