Kierrätysaste jatkaa maltillista nousuaan pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laskenut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen ja yhdyskuntajätteen jätemäärät ja kierrätysasteet vuodelta 2019. Kotitalousjätteet sisältävät asumisessa syntyvät jätteet kuten biojätteen, muovipakkaukset ja sekajätteen. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa syntyi jätettä 326 000 tonnia vuonna 2019. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 266 kiloa, joka on yhdeksän kiloa vähemmän kuin vuonna 2018. – Kotitalouksissa syntyy yhä vähemmän paperijätettä, mutta myös sekajätteen määrä on laskenut edellisvuosiin verrattuna. Lajitellun biojätteen määrä on pysynyt samana, mutta erilliskerätyn muovipakkausten määrä on noussut merkittävästi, kertoo HSY:n kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman.

Kotitalousjätteestä kierrätettiin reilu 46 prosenttia vuonna 2019. Vuotta aiemmin kierrätysaste oli 45 prosenttia. Vuonna 2017 ja 2016 kierrätysaste oli 44 prosenttia. – Trendi on oikeansuuntainen, mutta yhä on matkaa siihen, että saavuttaisimme kierrätykselle asetetut tavoitteet. HSY:n tavoitteena on saada 60 prosenttia kotitalousjätteestä materiaalikiertoon vuoteen 2025 mennessä. Suurin potentiaali on biojätteen kierrätyksen tehostamisessa, sillä sitä päätyy yhä paljon sekajätteen joukkoon, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo toteaa.

HSY tarjoaa asukkaille puitteet jätteiden lajitteluun. Vuodesta 2021 alkaen biojätteen, muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin keräys laajenee kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vähintään viisi huoneistoa. – Asukkaiden lajitteluaktiivisuudella on tärkeä merkitys kierrätysasteen nostamisessa, Weckman sanoo.

Yhdyskuntajätteisiin kuuluvat kotitalousjätteen lisäksi julkisten ja yksityisten palveluiden, kuten ravintoloiden, kaupan ja asumispalveluyksiköiden, kotitalousjätteeseen rinnastettavat jätteet. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli laskennallisesti melkein 52 prosenttia vuonna 2019 ja 50,5 prosenttia vuonna 2018. Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 42 prosenttia vuonna 2018.

Jätteiden kokonaismäärät ovat kääntyneet laskuun monen vuoden nousun jälkeen. Ero edellisiin vuosiin johtunee osittain siitä, että yhdyskuntajätetiedot kerättiin uudella tavalla vuoden 2019 osalta.

HSY:n lajittelumääräykset ulottuvat nykylainsäädännön mukaisesti vain HSY:n asiakkaisiin. Ne eivät siten ohjaa esimerkiksi kauppoja ja ravintoloita lajittelemaan jätteitään. – Olemme HSY:ssä asettaneet 60 prosentin kierrätystavoitteen myös seudun yhdyskuntajätteelle vuoteen 2025 mennessä. Tähän tarvitaan yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa, niin kiertotalouden edistämisessä kuin tiedonkeruussakin, Kouvo sanoo.

Lähde: HSY 

Author: Saara Teirikko