Energiateollisuus: EU:n 2030 tavoitteet merkittävä tiukennus ilmastopolitiikkaan

Päästöjen vähentäminen edellyttää sähkön käytön tuntuvaa lisäämistä ja investointiympäristön pitämistä ennakoitavana. “Sähköstä tämä ei jää kiinni”, sanoo Leskelä.

Euroopan komission ehdotus nostaa EU:n 2030:n päästövähennystavoite yli viiteenkymmeneen prosenttiin tekee Euroopasta vahvan ilmastotoimijan. Komission ehdottama tavoite tulee vahvistamaan päästökaupan ohjausvaikutusta merkittävästi, ja vähentää entisestään kansallisen vero-ohjauksen tarvetta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nopeita toimia teollisuuden investointiesteiden purkamiseksi, panostuksia puhtaan teknologian kehitykseen ja sähköistämisen vauhdittamiseen erityisesti teollisuudessa ja liikenteessä.

– Energia-ala on sitoutunut kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja on hyvä, että EU näyttää suuntaa muulle maailmalle ilmastohaasteen ratkaisijana, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Nyt tarvitsemme päätöksentekijöiltä nopeita toimia, joilla edistetään uusien teknologioiden käyttöönottoa ja parannetaan investointiedellytyksiä puhtaaseen energiantuotantoon, Leskelä jatkaa. – Päästöjen vähentäminen ei tapahdu itsestään, vaan vaatii mittavia investointeja. Luvitusprosesseja on nopeutettava, jotta teolliset investoinnit saadaan tässä tilanteessa nopeasti liikkeelle. EU:n päästökauppa ohjaa erittäin vahvasti puhtaaseen tuotantoon, siksi päällekkäistä kansallista vero-ohjausta ei pidä lisätä, Leskelä sanoo.

Teollisuuden eri toimialojen vähähiilisyystiekartoissa sähkön käytön arvioidaan nousevan jopa 50 prosenttia 2030-luvun loppuun mennessä. Sähkö on keskeinen osa ilmastohaasteen ratkaisua. Sen kysyntä kasvaa sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi vedyn ja muiden synteettisten polttoaineiden valmistuksessa.  – Puhdas sähkö on keskeinen päästöjen vähentäjä ja siksi nyt on vauhditettava teollisuuden sähköistymistä ja muiden puhtaiden ratkaisujen kuten vetyteknologian käyttöönottoa, Leskelä toteaa.

 

Lähde: Energiateollisuus ry

 

Author: Tiia Tuomisto