Suomalaisyritykset kehittävät luotettavaa tapaa osoittaa hiilineutraalius sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyödyt

Milloin yritys voi sanoa olevansa hiilineutraali? Millä keinoin hiilineutraalius saavutetaan? Miten tunnistetaan ja osoitetaan kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset? VTT, LUT-yliopisto, Business Finland sekä joukko yrityksiä ovat käynnistäneet kaksivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Carbon neutrality empowered by handprint -hanke edistää suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä kehittämällä kansainvälisen tason menettelytapoja, joiden avulla voidaan osoittaa luotettavasti ja uskottavasti 1) hiilineutraalius ja 2) kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset.

Työhön osallistuu VTT:n, LUT-yliopiston ja Business Finlandin lisäksi joukko muita suomalaisia yrityksiä monipuolisilta toimialoilta: Neste, Fortum, Borealis, Konecranes, Hartwall, Martela, Urbaser, HyXo ja Höyrytys. VTT ja LUT-yliopisto kehittävät menettelytapoja tiiviissä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Menetelmiä kehitetään ja testataan yritysten tuotteiden ja ratkaisujen avulla.

Liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävyys ovat keskiössä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja edelläkävijyys on pystyttävä osoittamaan luotettavasti. Yksittäisen toimijan hiilineutraaliuden määrittämiseksi ei ole kuitenkaan tähän mennessä ollut vakiintunutta menettelytapaa. Standardoidun ja tieteellisesti vahvistetun menettelyn puuttuessa hiilineutraaliutta on tavoiteltu hyvin erilaisilla lähestymistavoilla.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitaan ratkaisuja, joita suomalaiset yritykset T&K-toiminnallaan synnyttävät mm. cleantech- ja kiertotaloussektorilla.

”LUT-yliopisto ja VTT ovat tehneet pioneerityötä ympäristöhyötyjä osoittavan kädenjälkimetodologian kehittämisessä. Tavoitteenamme on nyt laajentaa aiemmin kehitettyjä menetelmiä erilaisten kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjen tunnistamiseen ja viestintään. Kehitettäviä lähestymistapoja voidaan hyödyntää myös muiden kuin osallistuvien yritysten tarjoamien ratkaisujen kehittämiseen ja markkinointiin”, tutkijatohtori Kaisa Grönman LUT-yliopistosta toteaa.

Ratkaisut kehitetään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti hyödynnettäviksi, mikä varmistetaan kansainvälisellä tieteellisellä ohjausryhmällä ja osallistumalla kiertotalouden ja hiilineutraaliuden ISO-standardointityöhön.

Lähde: VTT 

 

Author: Saara Kämppi