Naisjärjestöjen Keskusliitto: Seksuaalinen väkivalta saatava viimein loppumaan

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii ottamaan seksuaalisen väkivallan vakavasti ja varmistamaan aukottomasti, että seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus perustuu ehdottomalle ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja suostumuksen puutteelle.

Viimeaikaiset #punkstoo, #metaltoo, #hippiestoo, #suomirapstoo sekä jo vuosia käynnissä ollut #metoo -kampanjat osoittavat, että seksuaalista häirintää ja väkivaltaa tapahtuu Suomessa edelleen systemaattisesti ja ilman, että tekijät joutuvat siitä vastuuseen. Naisjärjestöjen Keskusliitto huomauttaa, että seksuaalinen väkivalta ei lopu itsekseen, vaan se vaatii määrätietoisia yhteiskunnallisia toimia väkivallan ehkäisemiseksi, uhrien tukemiseksi ja syyllisten saattamiseksi vastuuseen.

”Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksella voidaan varmistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaan puuttumisen kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan. Uudistuksen on rakennuttava suoraan vapaaehtoisuuden puutteelle ja täytettävä sataprosenttisesti Suomea sitovat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet ja sille asetetut korkeat kansalliset ja kansainväliset odotukset”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus toteutetaan Ruotsin mallin mukaisesti siten, että raiskauksen määritelmä perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuden puutteelle, lasten asemaa seksuaalirikosten uhreina vahvistetaan, ja valta-aseman väärinkäyttö tuomitaan raiskauksena. Suomen rikoslainsäädännön nyt sallimat lievemmät tuomiot valta-aseman väärinkäytöstä mahdollistavat nimenomaan #punkstoo-kampanjassa esiin tuodun kaltaisen hyväksikäytön jatkumisen.

”Olemme iloisia siitä, että lainvalmistelijat ovat ottaneet Naisjärjestöjen Keskusliiton huolet vakavissaan meneillään olevan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelussa. On hienoa, että uudistus etenee ja asiantuntemustamme hyödynnetään. Odotamme innolla oikeusministeriön kanssa tulevia keskusteluita, jossa pyritään muotoilemaan riittävän tehokkaita lainsäädäntöratkaisuja. On tärkeää, että löydämme riittävän hyviä ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin ja Suomen lainsäädännössä seurataan pohjoismaista kehitystä, erityisesti Ruotsin mallia”, huomauttaa Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliitto otti kantaa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän esitykseen lausuntokierroksella 30.9.2020 jättämässään lausunnossa.

Lähde: Naisjärjestöjen Keskusliitto 

Author: Saara Kämppi