Kolmasosa uutisissa näkyvistä ja kuuluvista henkilöistä Suomessa on naisia

Global Media Monitoring Project (GMMP) kartoittaa naisten ja miesten osuuksia sanomalehtien, radion, television, uutisverkkosivujen ja uutismedioiden Twitter-tilien uutistarjonnassa viiden vuoden välein. Ensimmäinen monitorointi toteutettiin vuonna 1995, ja siihen 71 maata osallistui. Vuoden 2020 monitorointi oli järjestyksessä kuudes ja Suomi on osallistunut jokaiseen GMMP-kartoitukseen.

Vuonna 2020 Suomen osalta monitoroitiin yhteensä 366 uutissisältöä (112 sanomalehtiartikkelia, 28 radiojuttua, 35 televisiojuttua, 95 verkkojuttua, 96 tviittiä). Kartoitukseen valittiin yhteensä 8 sanomalehteä, 5 radiouutislähetystä, 3 televisiouutislähetystä, 7 verkkouutissivua ja 5 Twitter-tiliä.

Yhteensä näissä uutissisällöissä mainittiin tai haastateltiin 740 ihmistä. Näistä henkilöistä yhteensä 693 luokiteltiin naisiksi tai miehiksi, 47 henkilöä esiintyi nimettöminä. Miehiksi ja naisiksi luokitelluista henkilöistä 67 prosenttia oli miehiä ja 33 prosenttia naisia. Edellisessä kartoituksessa, vuonna 2015, naisten osuus oli 27 prosenttia. Aikaisempina vuosina naisten osuus on ollut alle tai noin 30 prosenttia.

Vaikka naisten osuus on kasvanut ensimmäisestä kartoituksesta 1995, varsinkin vanhempien naisten näkyvyys mediassa on hyvin vähäistä. – Naisten ja miesten osuus on aika tasainen ikäryhmissä 19–49, mutta yli 50-vuotiaiden joukossa naisten osuus on vain 15 prosenttia. Materiaalissa mainituista tai siteeratuista ministereistä naisten osuus oli kuitenkin 68 prosenttia, sanoo yliopistonlehtori Jonita Siivonen.

Eniten henkilöitä mainittiin tai haastateltiin uutissisällöissä, jotka käsittelivät politiikan aiheita, yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä tiede- ja terveysaloja. Naisia oli eniten talouteen, julkisuuteen, mediaan ja kulttuuriin sekä politiikkaan liittyvissä sisällöissä. Vähiten naisia oli uutissisällöissä, jotka koskivat rikoksia ja väkivaltaa, 20 prosenttia. Asiantuntijarooleissa esiintyvien henkilöiden joukossa miehet olivat selkeä enemmistö, 75 prosenttia. Miehet esiintyivät myös useammin juttujen keskiössä ja puolestapuhujina. Naisia taas haastateltiin useammin ”kansan äänenä”.

Kartoituksessa naisten ja miesten osuus toimittajista oli 50 prosenttia. Tulosta voi verrata Journalistiliiton jäsentietoihin, joiden mukaan naisten osuus jäsenistä oli 58 prosenttia vuonna 2019. Naistoimittajien juttuja oli enemmän sanomalehtiuutisissa ja verkkouutisissa. Miestoimittajien osuus oli suurempi radio- ja tv-juttujen osalta. Raportoitujen aiheiden osalta selkeimmät erot nais- ja miestoimittajien välillä löytyi ulkomaan uutisista. Miehet raportoivat 71 prosenttia otoksessa olevista ulkomaan uutisista.

Globaalisti naisten osuus sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa oli 25 prosenttia, sekä verkkouutisissa ja mediayhtiöiden tviiteissä 27 prosenttia.

GMMP Suomen tulokset julkaistiin 17.8.2021 GMMP Suomen verkkosivuilla. Tutustu raporttiin(linkki) 

Lähde: Helsingin yliopisto 

Author: Saara Kämppi