Alle viidesosa suomalaisista kannattaa palaamista lähityöhön pandemian jälkeen

Vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi palata mahdollisimman laajalti lähityöhön, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 65 prosenttia on eri mieltä.

Koronapandemian aikana pääosin etätöissä työskennelleistä ainoastaan neljä prosenttia haluaisi jatkossa työskennellä työpaikalla. Heistä 46 prosenttia haluaisi työskennellä jatkossakin osin etätöissä ja peräti 50 prosenttia kokonaan etätöissä. Työpaikalla tavalliseen tapaan pandemian aikana käyneistä vastaavasti vain kuusi prosenttia haluaisi jatkossa työskennellä pääosin etänä.

”Halu työskennellä jatkossakin etänä selittyy todennäköisesti kotona työskentelystä saaduilla kokemuksilla. Etätöissä työajat joustavat helpommin ja perheen askareet on helpompi sovittaa yhteen töiden kanssa. Etänä lähes koko pandemian ajan työskennelleistä todella harva haluaa enää palata työpaikalle. Koronahuolet eivät etätyöhalua enää selitä, sillä huolet ovat melko laajalti väistyneet. Enää harvempi kuin joka neljäs suomalainen kokee ahdistusta koronasta”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

 

Author: Tuula Pohjola