Ainutlaatuinen selvitys käynnissä – Miten päättäjiin vaikutetaan verkossa?

Datan kerääminen ja käyttö verkossa on esillä kiihtyvällä tahdilla. Sitran selvityksessä tunnetut poliitikot ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ryhtyvät testihenkilöiksi, joiden käyttämiin testipuhelimiin asennetaan seurantasovellus. Mukana testihenkilöinä ovat muun muassa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustajat Atte Harjanne ja Anders Adlercreutz sekä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Miten päättäjiin vaikutetaan verkossa, miten heistä kerätään dataa ja mitä tämä data mahdollistaa sen kerääjille? Aikamme ilmiöstä ja somejättien roolista on keskusteltu paljon aina vuoden 2016 Yhdysvaltojen vaaleista kuin Britannian Brexit-kansanäänestyksestä lähtien; millainen merkitys digitaalisella vallankäytöllä on? Tänä syksynä käynnistynyt Sitran Digivalta-selvitys etsii vastauksia siihen, minne kaikkialle suomalaisten ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden data leviää ja millainen kokonaiskuva heistä datan perusteella voidaan muodostaa. Selvitys toteutetaan marras-tammikuussa 2021–2022.

Selvitys on jatkoa Sitran vuonna 2019 toteuttamalle Digijälkiselvitykselle, jossa pyrittiin hahmottamaan, miten moni eri taho kerää meistä tietoa erilaisissa verkkopalveluissa. Nyt tehtävä selvitys sukeltaa syvemmälle ja pyrkii hahmottamaan datan keräämisen lisäksi sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Parempi ymmärrys datan keräämisestä ja sen avulla tehtävästä vaikuttamisesta on tärkeää, sillä toistaiseksi tiedämme siitä vielä varsin vähän. Niin ikään tarvitsemme lisää tietoa datapohjaisen seurannan ja käyttäjien profiloinnin merkityksestä koko yhteiskunnalle ja demokratialle.

Yksittäisellä ihmisellä puolestaan on toistaiseksi ollut vain vähän työkaluja, joiden avulla hän voisi itse hyötyä hänestä kerätystä datasta esimerkiksi entistä parempien palvelujen muodossa. Nyt tehtävässä selvityksessä kukin testihenkilö saa käyttöönsä henkilökohtaisen ”digivalmentajan”, jotta osaa tehdä päätöksiä parempaan tietoon ja omaan kokemukseen pohjaten. Sitra on Digivalta-selvitystyön käynnistäjä, rahoittaja ja koordinoija. Selvityksen etenemistä seurataan loppuvuoden aikana viikoittain Digivalta-selvityksen verkkosivuilla. Selvityksen tulokset julkistetaan tammikuussa 2022.

Lähde: Sitra

 

Author: Tuula Pohjola