Avainsana: vesienhallinta

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF hillitsee Inkoonjoella tulvia ja poistaa esteen kalojen vaelluksen tieltä

WWF parantaa Inkoon Västankvarnin alueella vesienhallintaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Parempi vesienhallinta vähentää tulvaongelmia ja vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Lisäksi WWF poistaa alueella virtaavasta Inkoonjoesta kalojen…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF rakentaa Inkooseen kosteikon poistamaan ravinteita ja parantamaan vesienhallintaa

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Inkooseen kosteikon, jonka avulla parannetaan Inkoonjoen vesienhallintaa ja poistetaan jokea sekä Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Kosteikko toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Inkoon Västerskogeniin rakennettava…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Suomessa kehitetään digitaalista alustaa maailman vesivarantojen hallintaan

Vesivarantojen hallintaan tarvitaan tehokkaampia ratkaisuja. Puhdas vesi on elinehtomme, mutta sen hankinta on kallista erityisesti kuivissa maissa. Lisäksi suuri osa vedestä hukataan verkostovuodoissa. VTT koordinoi…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Inkoon Ingarskilanjoen sivu-uoman perkaukselle haettiin vaihtoehto – nyt tulvia ja ravinteiden valumista Itämereen vähennetään useiden toimien avulla

Umpeenkasvava Römossebäcken on viime vuosina tulvinut. Tavallisesti tilannetta yritetään helpottaa perkaamalla uoma kasvillisuudesta. Nyt maanomistajat halusivat perkauksen lisäksi luonnonmukaisemman ratkaisun, jonka vaikutus on pitkäkestoisempi ja…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tavoitteena ravinteiden vähentäminen Siuntionjoessa – Pölansissa rakennetaan pelto-ojaan yli puolen kilometrin pituinen pohjapatojen sarja

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Siuntion Pölansissa sijaitsevaan pelto-ojaan pitkän pohjapatojen sarjan. Maanomistajien aloitteesta käynnistetyn rakennusurakan tavoite on vähentää ojan penkoilta irtoavan maa-aineksen ja rehevöittävien ravinteiden kulkeutumista…

Lue lisää