Avainsana: tutkimus

Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusi tutkimus vahvistaa: Energiasektori voi saavuttaa 1,5°C:n ilmastotavoitteen kustannusneutraalisti

LUT-yliopiston ja kansainvälisen tutkija- ja parlamentaarikkoryhmä Energy Watch Groupin yhdessä toteuttama tutkimus esittää skenaarion, jossa 1,5 asteen ilmastotavoite voidaan energiasektorilla saavuttaa kasvattamatta kustannuksia energiayksikköä kohti,…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Etla: Hajautettu neuvottelujärjestelmä ei johda työehtojen polkumyyntiin – useampikin tekijä puoltaa hajautumista myös Suomen työmarkkinoilla

Tänään julkaistussa Etla-raportissa tarkastellaan työehtosopimusneuvottelu- järjestelmiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa taloustieteellisen kirjallisuuden valossa. Antti Kauhasen ja Jenni Nevavuon ”Neuvottelujärjestelmät: Tutkimustuloksia ja maiden välisiä vertailuja”…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Yleisön ääni kuuluville paperisia ja digitaalisia sanomalehtiä vertailevassa tutkimuksessa

Tampereen yliopistossa alkaa tutkimus, jossa vertaillaan paperi- ja digilehtiä uutisten käyttöliittyminä. Helsingin Sanomain Säätiö myönsi tutkimukselle 62 000 euron apurahan. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tutkimus: Nuorten monialainen ohjaus on paikoin pirstaleista ja osallisuutta heikentävää

Osallisuuden edistämiseen tarkoitetut työtavat johtivat paikoin jopa päinvastaiseen tulokseen, eli nuoren osattomuuteen tai passiiviseen osallistumiseen ohjaustilanteessa, kertoo tuore tutkimus. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikössä on…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

VAX-TRUST -tutkimus etsii keinoja rokote-epäröinnin kohtaamiseen

Terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia kohdata rokotteita epäröiviä asiakkaita aletaan tutkia Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) tuottaa terveysalan ammattilaisille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnistä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Väitös: Järvien kasvillisuudessa yllättävän vähäisiä muutoksia viimeisten 70 vuoden aikana

Globaalimuutos uhkaa järvien kasvillisuutta. Tämä on huolestuttavaa, sillä vesikasvit ovat elintärkeitä järvien hyvinvoinnille. Oulun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa selvitettiin pienten järvien vesikasvillisuudessa tapahtuneita alueellisia ja ajallisia…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Ko­ro­na­pan­de­mia osoit­ti kau­pun­ki­suun­nit­te­lui­han­tei­den ka­peu­den

Ympäristöestetiikan väitöstutkimus painottaa kaupunkiympäristön monimuotoisuutta kestävyyden edellytyksenä. Koronapandemian rantauduttua toden teolla myös Suomeen keväällä 2020 moni alkoi havainnoida kotiaan ja lähiympäristöään aivan uudella tavalla, kun…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Laaja tutkimus tuo uutta tietoa suomalaisnaisten terveydestä ja seksuaalisesta hyvinvoinnista

Oulussa ja Helsingissä on kohta vuoden ajan ollut käynnissä poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa selvitetään naisten hyvinvointiin ja lisääntymisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen on kutsuttu yli 4500…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tutkimuksessa saatiin monipuolisesti ratkaisuja hiilensidonnan tehostamiseen

Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä ja hiilen sitominen erilaisissa biotalouden prosesseissa on tärkeä keino hillitä ilmastonmuutosta. HAMKin Carbon 4.0 -hanke edisti monella tavalla hiilen sidonnan soveltavaa tutkimusta…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Opinnäytetyö: Teollisella internetillä tehokkuutta kaasutankkausasemaverkoston hallintaan

Merja Huotarisen opinnäytetyön mukaan teollisen internetin ratkaisulla saadaan selkeitä hyötyjä maa- ja biokaasun konttilogistiikassa. Teollisen internetin ratkaisu “Valmet DNA Integrated Operations” saavuttaa selkeitä hyötyjä ja…

Lue lisää