Avainsana: tutkimus

Posted in webfi

Päivittäistavarakauppa selvisi koronakeväästä nopean kommunikoinnin ja joustavuuden avulla

Korona-aika korosti päivittäisen kommunikoinnin, joustavan suunnittelun ja resursoinnin sekä ketterien toimintatapojen merkitystä, alustavasta tutkimusraportista käy ilmi. Tulokset voivat auttaa päivittäistavarakauppaa valmistautumaan koronan mahdolliseen toiseen aaltoon….

Lue lisää
Posted in webfi

Koulujen ja päiväkotien sulkemisella vain vähän vaikutusta lapsilla ja nuorilla todettuihin koronavirustartuntoihin

Koulujen ja päiväkotien sulkemisella oli vain vähän vaikutusta lapsilla ja nuorilla todettujen koronavirustartuntojen määrään. Tehohoitoa vaativa koronavirustauti on harvinainen lapsilla ja nuorilla. Tiedot käyvät ilmi…

Lue lisää
Posted in webfi

Suomalaisen FINGER-​tutkimuksen käynnistämä verkosto muistisairauksien ennaltaehkäisyyn (World Wide FINGERS) on laajentunut yli 30 maahan

World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) on ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimusverkosto muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi monipuolisen elintapaohjelman avulla. WW-FINGERS-verkosto perustuu menestyksekkään suomalaisen FINGER-tutkimuksen kokemuksiin (Lancet 2015) . FINGER on kansallinen muistitoimintojen…

Lue lisää
Posted in webfi

Vertailu osoitti: suomalaisten yksinolo lisääntynyt

Koronan aikana on huomattu yksinolon lisääntyminen. Suomalaisten sosiaalinen etäisyys on tutkimusten mukaan muuttunut tosin jo aiemmin. Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä on tarkastellut ajankäyttöaineistojen avulla sosiaalisen vuorovaikutuksen…

Lue lisää
Posted in webfi

Lähes puolet pienistä ja keskisuurista yrityksistä on hakenut koronakriisissä julkista tukea, vain alle kuudesosa pankkilainaa

Aalto-yliopiston, Erasmus-yliopiston (Hollanti) ja St. Gallenin yliopiston (Sveitsi) tutkijaryhmä on selvittänyt suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusvaihtoehtoja ja tulevaisuudennäkymiä koronakriisissä. Lähes puolet pienistä ja keskisuurista…

Lue lisää
Posted in webfi

Tyks käynnistää koronaviruksen hoitoon liittyvän lääketutkimuksen

Tutkittavan lääkkeen odotetaan vähentävän tehohoidon tarvetta. Turun yliopistollinen keskussairaala käynnistää tutkimuksen tosilitsumab-lääkeaineen vaikutuksesta koronapotilaiden hoidossa. Tutkimukseen otetaan vapaaehtoisia sairaalahoitoon joutuneita potilaita, joilla on todettu covid-19 tauti…

Lue lisää
Posted in webfi

Yritysaktivismi valtavirtaistuu vauhdilla, osoitti Black Lives Matter -liike: Laura Olkkoselle aiheen tutkiminen on unelmatyö

Vähemmistöjen oikeudet Yhdysvalloissa nousivat voimalla esiin Black Lives Matter- liikkeen myötä. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ovat osallistuneet myös monet yritykset. Pelkkä kantaaottavuus ei enää riitä, vaan yrityksiltä…

Lue lisää
Posted in webfi

Porotutkimuksen toimintaympäristöä toivotaan taloudellisesti kestävälle pohjalle

Porotalouden nykytilaa selvittänyt työryhmä haluaa porontutkimukselle pitkän aikavälin tutkimusohjelman sekä esittää Paliskuntain yhdistyksen hallinnoiman koeporotarhan siirtämistä Luonnonvarakeskukselle. Näiden avulla voidaan varata ja kohdentaa riittävät resurssit…

Lue lisää
Posted in webfi

Laa­jas­sa tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­sia ja sel­viy­ty­mis­tä ko­ro­na-ai­ka­na

Oletko kokenut yksinäisyyttä pandemian aikana? Miten olet selviytynyt poikkeusoloista? Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa, jossa tarkastellaan yksinäisyyden kokemuksia, eristyneisyyttä ja selviytymistä…

Lue lisää
Posted in webfi

Lapsen kielenoppimisesta mallia koneälylle

Lapsen kielenoppiminen perustuu kuunteluun ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Kielenoppimisen prosesseja voidaan tutkia analysoimalla lasta ympäröivää puhevirtaa puheteknologian ja erilaisten laskennallisten mallien avulla. – Kun ymmärrämme…

Lue lisää