Avainsana: tutkimus

Posted in Päätoimittajan valinnat

Luontoaltistusta päivittäiskosmetiikan avulla – Kiilto ja Uute Scientific Oy yhteistyöhön

Kiilto on sopinut yhteistyöstä Uute Scientific Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tutkia, kuinka terveyttä edistävä jokapäiväinen luontoaltistus voidaan tuoda osaksi Kiillon kuluttajatuotteita. Tutkimukset ovat osoittaneet,…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Tutkimus: Khuram Shahzad tutkii uuden sukupolven digitaalista innovaatiojohtamista

Kauppatieteiden tohtori Khuram Shahzad on aloittanut tuotantotalouden tutkijatohtorina (Tenure track) Vaasan yliopistossa. Hänen erikoisalansa on uuden sukupolven digitaalinen innovaatiojohtaminen.  – Uuden sukupolven innovaatiojohtamisessa on kyse…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Arvo- ja asennetutkimus: Ongelmat kasautuvat alkoholiongelmista kärsiviin perheisiin

Perhepiirissään alkoholin ongelmakäyttöön törmänneet ovat neljä kertaa keskimääräistä useammin kohdanneet perheessään myös huume- tai lääkeriippuvuutta ja kolme kertaa useammin väkivaltaa sekä kiusaamista tai hyväksikäyttöä, käy…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kuluttajalähtöisyys ja uudistuminen korostuvat elintarvikealalla – myös varautuminen poikkeustilanteisiin on aiempaa tärkeämpää

Elintarvikesektorin yrittäjät kaipaavat enemmän yhteistyötä, yhden luukun palveluja, lisää taloudellista tukea sekä toiminnan kehittämistä asiakaspalautteen pohjalta. Samoin toiveissa on saada tukea digitaalisten kanavien käyttöönottoon. Koronan…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Va­ka­va vai lä­hes oi­ree­ton? Ge­ne­RISK-tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään CO­VID-19-tau­din va­ka­vuu­teen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä

Sydän- ja verisuonitauteihin keskittyneen GeneRISK-tutkimuksen seurantavaihe on käynnissä. Tutkimuksessa selvitetään nyt myös koronaviruksen vasta-aineiden yleisyyttä ja taudin sairastaneiden oirekuvaan liittyviä tekijöitä. Kaikki 7500 tutkimukseen aiemmin…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Peleistä voi tulla digitaalisia lääkkeitä

Suoma­lainen tutki­mus­ryhmä ke­hittää peli­te­rapiaa. Hel­singin ylio­piston apu­laisp­ro­fes­sori Ma­tias Pal­van tutki­mus­ryhmä yh­distää ai­vo- ja peli­tut­ki­musta ja ke­hittää digi­taa­lisia lääk­keitä eri­tyi­sesti masen­nuksen hoi­toon. Tutki­mus­ryhmä on kehit­tänyt Melio­ra-pelin…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

3 miljoonaa euroa tutkimushankkeille: digitaalisia pelejä aivosairauksien hoitoon ja tarkkaa navigointia sisätiloissa

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Vesi ja gee­nit vir­taa­vat Itä­me­ren kah­den tär­keim­män lo­hi­joen vä­lil­lä

Latvavesien lohet ovat eri maata kuin alajuoksujen yksilöt, ainakin Tornionjoella ja Ruotsin Kalixjoella. Vastajulkaistussa tutkimuksessa selvisi, että näiden Itämeren pohjoisimpien jokien yläjuoksuilta lähtöisin olevat lohet…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen hyvällä tasolla kansainvälisessä tutkimuksessa – osaamiserot kasvussa

Suomalaisten neljäs- ja kahdeksasluokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on hyvää tasoa, mutta oppilaiden väliset osaamiserot ovat kasvussa. Tämä käy ilmi tänään julkistetusta kansainvälisestä TIMSS 2019…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Yli 300 yritysjohtajaa kertoi koronakriisin vaikutuksista: yritysostot ja laajentumiset vähenivät, innovaatiotoiminta jopa kiihtyi entisestä

Kriisin ensivaiheesta on selvitty hyvin, mutta pitkän aikavälin kasvun tiellä on ongelmia, käy ilmi Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkijoiden mukaan erityisesti osaamisesta on muodostumassa yritysten uudistumisen…

Lue lisää