Avainsana: osaaminen

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

AMKit yhteistyöllä eteenpäin

Ammattikorkeakoulujen osaamisen, kansainvälisyyden ja toiminta-alueen kehittyminen edellyttää laajaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, selviää Hannu Sirénin kirjoittamasta raportista. Sirén on opetus- ja kulttuuriministeriön entinen johtaja, jolta…

Lue lisää
Posted in Vau_viikkokatsaus

Yritysten terveiset tuoreille kuntapäättäjille: Työvoiman saatavuus tärkeimpiä tekijöitä pandemian jälkeisessä kasvussa

Yrityksillä on suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, kun ne ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia mainitsi työvoiman saatavuuden merkittävimmäksi toimintaympäristöä parantavaksi tekijäksi….

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Jaettu oppi moninkertaistaa osaamista ja työssä viihtymistä – Tredu kehittää tapoja henkilöstön osaamisen jakamiseen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu haluaa olla edelläkävijä niin oppilaitoksena kuin henkilöstön osaamisen johtajana. Vuonna 2020 Tredu lähti rohkeasti kehittämään uusia tapoja jakaa osaamista ja luomaan…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Verkkopedagogeilta tukea opetuksen monipuolistamiseen

Verkkopedagogiikalla tarkoitetaan yleisesti ottaen verkko-oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä opetuksessa. Verkkopedagogit rohkaisevat opettajia käyttämään yhteisiä digitaalisia työvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi Yrityskylä Häme kuudesluokkalaisille avataan Lahteen

Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa lukuvuonna 2021–2022 Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä Hämeen…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Accountor kasvaa vauhdilla Lahdessa – uusia osaajia koulutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

Accountor jatkaa kasvuaan Lahdessa. Sen suuri palvelukeskus tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluita uudistetuin tavoin. Uusien osaajien rekrytointia helpottamaan Koulutuskeskus Salpaus toteuttaa yhteistyössä Accountorin a+Trainee-ohjelman. Accountor…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusimaa-viikko: Koulutus ja osaaminen -teemapäivä 11.5.2021

Uusimaa – vastuullisesti eteenpäin! Uusimaa-viikko on tapahtumakimara, debattia ja hyvien esimerkkien esille nostamista ympäristön, hyvinvoinnin, kulttuurin, osaamisen ja kilpailukyvyn saralta. Vuotuista Uusimaa-viikkoa koordinoi Uudenmaan liitto….

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kolmas tulevaisuus kehittää lukiolaisten työelämävalmiuksia

Kolmas tulevaisuus on kahdeksan lukion yhteinen työelämätaitoihin ja työelämäyhteistyöhön keskittyvä hanke. Tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä lukion opetusta ja ohjausta niin, että lukiolaisille voitaisiin…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tutkii jatkuvaa oppimista työssä ja kehittää oppimisratkaisuja murrosaloilla toimiville yrityksille. Hanke toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä murrosaloilla toimivien…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahti mukaan kansalliseen koulutuksen DigiOne-hankkeeseen

DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. DigiOne-yhteistyön ovat aloittaneet Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Kuntien…

Lue lisää