Avainsana: Luonnon monimuotoisuus

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lah­te­lais­ten ter­veys pa­ra­nee toi­mil­la, jot­ka te­ke­vät hy­vää myös ym­pä­ris­töl­le

Kymmenvuotinen alueellinen terveys- ja ympäristöohjelma julkistettiin Lahdessa marraskuussa. Päijät-Hämeessä keskitytään jatkossa toimenpiteisiin, joilla hillitään samanaikaisesti kansansairauksien esiintyvyyttä, ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Ympäristöpääkaupunkivuosi on ollut merkittävä sykäys…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa

Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaatiohanke on ensimmäinen, jossa kunta hyvittää taloudellisen toiminnan…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ilmastonmuutos hyödyttää nopeasti leviäviä vieraslajeja – Vapaaehtoiset kitkivät villiintynyttä vieraslajistoa arvoalueilta

Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Kun ilmasto lämpenee, vieraslajit saavat yhä paremmat mahdollisuudet levitä Suomen luontoon. WWF:n viikonloppuna päättyneellä talkookaudella vapaaehtoiset poistivat vieraslajeja…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

YK:n luontoneuvotteluissa löytyi oikea suunta – nyt tarvitaan käytännön suunnitelma luontokadon pysäyttämiseksi

Maailman johtajat aloittivat neuvottelut luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi tällä viikolla Kiinassa ja etäyhteyksien välityksellä. Kokouksessa julkistettiin tärkeä linjanveto, mutta seuraavaksi puheiden on muututtava käytännön suunnitelmiksi, mittareiksi…

Lue lisää
Posted in Vau_viikkokatsaus

Selvä enemmistö kunnista on asettanut ilmastotavoitteen, luontotavoitteet paljon harvinaisempia

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä ja luonnon vahvistamisessa. Kunnat voivat vaikuttaa merkittävästi ilmastopäästöihin esimerkiksi kotien lämmityksen ja liikenteen ratkaisujen kautta. Luonnon monimuotoisuutta kunnat pystyvät…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijat selvittivät viheralueiden kunnossapidon keinoja, joilla edistetään lajikirjon säilymistä ja monipuolistamista rakennetuilla viheralueilla Helsingissä. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikentyminen uhkaa sekä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kansallispuistojen paimenviikkojen hurja suosio jatkuu -Yli 14 000 hakemusta ensi kesän kohteisiin

Kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitamien kohteiden paimenviikkojen kysyntä jatkuu suurena. Ensi kesän paimenviikoille tuli yhteensä 14 397 hakemusta. Paimenviikot on arvottu hakijoiden kesken, ja…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kehityspoliittinen toimikunta: Luonnon monimuotoisuus turvattava myös kehityspolitiikassa

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on huomioitava nykyistä vahvemmin ja johdonmukaisemmin Suomen kehityspolitiikassa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Lisäksi kehittyviä maita on tuettava biodiversiteettiä koskevien sopimusten toimeenpanossa. Tätä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusin arviointi osoittaa Euroopan luonnon tilan heikkenevän vakavasti ja jatkuvalla tavalla

Euroopan ympäristökeskuksen raportin “State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018” mukaan tulevaisuus on epävarma useimmille EU:ssa suojelluille…

Lue lisää