Avainsana: Luonnon monimuotoisuus

Posted in Vau_viikkokatsaus

Selvä enemmistö kunnista on asettanut ilmastotavoitteen, luontotavoitteet paljon harvinaisempia

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä ja luonnon vahvistamisessa. Kunnat voivat vaikuttaa merkittävästi ilmastopäästöihin esimerkiksi kotien lämmityksen ja liikenteen ratkaisujen kautta. Luonnon monimuotoisuutta kunnat pystyvät…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijat selvittivät viheralueiden kunnossapidon keinoja, joilla edistetään lajikirjon säilymistä ja monipuolistamista rakennetuilla viheralueilla Helsingissä. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikentyminen uhkaa sekä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kansallispuistojen paimenviikkojen hurja suosio jatkuu -Yli 14 000 hakemusta ensi kesän kohteisiin

Kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitamien kohteiden paimenviikkojen kysyntä jatkuu suurena. Ensi kesän paimenviikoille tuli yhteensä 14 397 hakemusta. Paimenviikot on arvottu hakijoiden kesken, ja…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kehityspoliittinen toimikunta: Luonnon monimuotoisuus turvattava myös kehityspolitiikassa

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on huomioitava nykyistä vahvemmin ja johdonmukaisemmin Suomen kehityspolitiikassa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Lisäksi kehittyviä maita on tuettava biodiversiteettiä koskevien sopimusten toimeenpanossa. Tätä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusin arviointi osoittaa Euroopan luonnon tilan heikkenevän vakavasti ja jatkuvalla tavalla

Euroopan ympäristökeskuksen raportin “State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018” mukaan tulevaisuus on epävarma useimmille EU:ssa suojelluille…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Turku laatii luonnon monimuotoisuusohjelman

Turun kaupunki on aloittanut luonnon monimuotoisuusohjelman laadinnan ympäristöarvojen säilyttämiseksi.

Lue lisää
Posted in Yleinen

Amazonin sademetsien pirstaloituminen kiihdyttää hiilipäästöjä

Sademetsien reuna-alueita tutkineen kansainvälisen tutkimusryhmän tutkimustulos pistää uusiksi arviot metsätuhojen vaikutuksista ilmastonmuutokseen.

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat

WWF:n uusi raportti: Selkärankaisten villieläinten populaatiot kutistuneet edelleen erittäin hälyttävästi

  WWF:n Living Planet 2020 -raportti tuo jälleen uutta tietoa luonnon monimuotoisuuden ja selkärankaisten villieläinten populaatioiden kehityksestä. Raportti perustuu Living Planet -indeksiin, joka tarkastelee 4…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Maailmalla julkaistut lintuindikaattorit osoittavat: lintuja on entistä vähemmän

Suomessa 15 suolintulajin runsaudet ovat pudonneet keskimäärin puoleen vuodesta 1980 lähtien. Toisaalta Suomen urbaanien lajien talvimäärät ovat kasvaneet kolminkertaisesti 1960-luvulta. Muun muassa nämä tiedot löytyvät…

Lue lisää