Avainsana: Kaupunkiympäristö

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatio on uudistunut

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiouudistus astui voimaan lokakuun alussa. Uudistuksella yhteenkuuluvat toiminnat on saatu lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on entistä toimivampi organisaatio. Kaupunkiympäristön palvelualueella on nyt kolme vastuualuetta:…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

De­sign sp­rint haas­taa opis­ke­li­jat 24 tun­nin ajak­si

LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun ja yhdyskuntasuunnittelun opiskelijat on haastettu 7.–8.10.2021 mukaan design sprinttiin. Se on intensiivinen 24 tunnin ideointi- ja suunnittelujakso, jonka aikana opiskelijaryhmät työskentelevät itsenäisesti pieninä…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Erviänpuiston lammen saneeraustyöt alkavat

Saneeraustyöllä parannetaan epäpuhtauksien hallintaa lammessa. Työt aloitetaan 26.7. alkavalla viikolla ja töiden arvioidaan valmistuvan elo-syyskuun vaihteessa. Työmaa rajoittaa lammen ympäristön käyttöä. Erviänpuiston lammen työt Jankkarinkadun…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Kaupunkilaislasten terveys koheni luontoaltistuksen myötä

Lue lisää
Posted in Yleinen

Hulevesien hallintaan kehitettiin Järvenpäässä tulevaisuuden toimintamalli

Lue lisää
Posted in Yleinen

Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen monipuolistamalla viheralueiden kasvilajistoa

Helsingin kaupunki haluaa lisätä viheralueiden kasvien lajimäärää ja monipuolistaa lajivalikoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kaupungin ja maailmankuulun Mustilan arboretumin yhteinen monivuotinen hanke tähtää uusien, elämyksellisten kasvilajien käytön…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Taiteen asiantuntijuuden vakiinnuttaminen osaksi Lahden palvelua ja käytäntöjä

Kuvataiteilija ja yhteiskuntatieteilijä Anu Miettinen on aloittanut Lahden taidekoordinaattorina. Miettisellä on pitkä kokemus ympäristötaiteesta ja projektijohtamisesta ja sen lisäksi teoreettista tietämystä yhteiskuntapolitiikasta, ympäristöpolitiikasta ja kaupunkitutkimuksesta….

Lue lisää
Posted in Yleinen

Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää turvaamalla kaupunkimetsien monipuolinen puusto

Kaupunkimetsissä on hyvät lähtökohdat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuusivaltaisten kaupunkimetsien puuston rakennepiirteitä pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä ja Lahdessa. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Helsinki haluaa kehittää datapohjaisille kaupunkipalveluille yhteisiä eurooppalaisia markkinoita

Helsinki haluaa yhdessä seitsemän eurooppalaisen älykaupungin kanssa saada kaupunkien dataa hyötykäyttöön palvelemaan asukkaita ja palveluja kehittäviä yrityksiä. Kaupungissa kerättävän datan avulla on mahdollista tuottaa kaupunkilaisille…

Lue lisää