Avainsana: Kaupunkiympäristö

Posted in Päätoimittajan valinnat

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Kaupunkilaislasten terveys koheni luontoaltistuksen myötä

Lue lisää
Posted in Yleinen

Hulevesien hallintaan kehitettiin Järvenpäässä tulevaisuuden toimintamalli

Lue lisää
Posted in Yleinen

Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen monipuolistamalla viheralueiden kasvilajistoa

Helsingin kaupunki haluaa lisätä viheralueiden kasvien lajimäärää ja monipuolistaa lajivalikoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kaupungin ja maailmankuulun Mustilan arboretumin yhteinen monivuotinen hanke tähtää uusien, elämyksellisten kasvilajien käytön…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Taiteen asiantuntijuuden vakiinnuttaminen osaksi Lahden palvelua ja käytäntöjä

Kuvataiteilija ja yhteiskuntatieteilijä Anu Miettinen on aloittanut Lahden taidekoordinaattorina. Miettisellä on pitkä kokemus ympäristötaiteesta ja projektijohtamisesta ja sen lisäksi teoreettista tietämystä yhteiskuntapolitiikasta, ympäristöpolitiikasta ja kaupunkitutkimuksesta….

Lue lisää
Posted in Yleinen

Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää turvaamalla kaupunkimetsien monipuolinen puusto

Kaupunkimetsissä on hyvät lähtökohdat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuusivaltaisten kaupunkimetsien puuston rakennepiirteitä pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä ja Lahdessa. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Helsinki haluaa kehittää datapohjaisille kaupunkipalveluille yhteisiä eurooppalaisia markkinoita

Helsinki haluaa yhdessä seitsemän eurooppalaisen älykaupungin kanssa saada kaupunkien dataa hyötykäyttöön palvelemaan asukkaita ja palveluja kehittäviä yrityksiä. Kaupungissa kerättävän datan avulla on mahdollista tuottaa kaupunkilaisille…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Kahdeksan sujuvan liikkumisen kokeilua kerryttivät kaupungille kokemusta älykkäistä liikkumisen palveluista

Keväällä päättyneessä kolmivuotisessa Perille asti -hankkeessa kokeiltiin uusia palveluja ja ratkaisuja, joilla voidaan parantaa liikkumista kaupungissa sekä hankkia kokemusta, palautetta ja liikennedataa suunnittelun tueksi. Hankkeessa…

Lue lisää