Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista

Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää perusteellista yhdyskuntien toimintojen tuntemusta sen lisäksi, että taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt toimivat hyvin ja tekniikka on korkealaatuista. Myös vesihuollon rakenteiden eli talous- ja jätevesiputkistojen ja järjestelmien ylläpito vaatii erityistä huomiota. Tähän tulokseen on päädytty Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jyrki Laitisen väitöskirjassa, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 11.9.2020. Suomen hyvin toimivat vesihuoltopalvelut perustuvat runsaisiin hyvälaatuisiin vesivaroihin sekä vakiintuneisiin toimintatapoihin. Jotta tilanne säilyisi hyvänä, tulisi kuntien ja palveluiden tuottajien panostaa jatkuvaan kehittämiseen ja varautua riskeihin.

Suomessa on maan kokoon nähden hajanainen laitoskenttä eli lukuisia pieniä vesihuolto-organisaatioita, mikä haastaa välillä terveys- ja ympäristöriskien hallintaa. Laitosten toimivuuden edellytyksenä on tulojen eli palvelumaksujen riittävyys sekä investointeihin että ylläpitoon. Myös tämä tuottaa vaikeuksia useilla pienillä laitoksilla. Jatkuvasti ja luotettavasti toimivien vesihuoltopalveluiden edellytyksenä on hyvin toimivan tekniikan ja taloudenpidon ohella osaava henkilöstö ja hyvä hallinto. Tämän takaa laaja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen ja jopa aktiivisten kuluttajien osallistuminen alan kehitykseen.

Vesihuoltopalvelut ovat tärkeä osa sosioekonomisia toimintoja. Kestävä yhteiskunta vaatii riittäviä ja kestäviä vesihuoltopalveluja jatkuvan toimintakyvyn sekä kansalaisten terveyden ja hyvän ympäristön turvaamiseksi. Vaikka vesihuoltopalvelujen tulisi olla kaikkien saatavilla, maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, joilta ne puuttuvat. Suomessa tilanne on toisin, mutta silti meilläkin kuntaorganisaatiot voivat tarjoavat kansalaisille kaupunkialueilla palveluja, jotka ovat kestämättömällä pohjalla.

Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE / Tampereen yliopisto

Author: Saara Teirikko