Yritykset mukaan kiertoteollisuuteen PoDoCo-tohtorien avulla

Säätiöiden rahoitus antaa pienillekin yrityksille mahdollisuuden uudistua. Tutkimuksen avulla on vähennetty teollisuudessa syntyviä jätteitä ja kehitetty kierrätysmenetelmiä. PoDoCo-ohjelmassa on rahoitettu jo 151 yritysten ja tohtorien yhteistyöhanketta, joiden avulla synnytetään uutta liiketoimintaa. Monissa hankkeissa tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen. Tehokkaampi energiantuotanto, sivuvirtojen käyttäminen ja jätteiden vähentäminen tai uudelleenkäyttö luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sementin valmistaminen aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Keko geopolymeerit -yritys etsii keinoja korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa ja käyttää teollisuudessa syntynyttä jätettä sementin korvaajana. Kaivosteollisuus on yksi vettä eniten käyttävistä teollisuudenaloista. Metso Outotecin hankkeessa vedenkäytön minimoiminen metallinrikastusprosessissa vähentää ympäristövaikutuksia.

Tekniikan tohtori Meri Lundahl palkattiin jo vuoden PoDoCo-jakson jälkeen pysyvästi Teraloopiin ja hänet on vastikään nimitetty Chief Sustainability Officeriksi. Teraloop kehittää vauhtipyörää, jonka pyörivä liike varastoi energiaa tehokkaasti. Se voisi ratkaista esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian varastointiongelmat. Lundahl tuli yritykseen PoDoCo-ohjelman kautta kehittämään vauhtipyörään biopohjaisia hiilikuituja, joiden avulla pyörä voitaisiin valmistaa edullisemmin ja ilman fossiilisia raaka-aineita. Lundahl on tutkinut myös vauhtipyörän elinkaarivaikutuksia.

Seppo Tikkanen kertoo, että PoDoCo-ohjelmasta on rahoitettu paljon juuri pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita. Apurahoja on myönnetty kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia. Tänä vuonna koko PoDoCo-ohjelmassa on jaossa apurahoja noin miljoonan euron verran. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa.

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain. PoDoCo-ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta. DIMECCin omistavat Suomen johtavat valmistavan ja digitaalisen teollisuuden yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Yli 2000 teollisuuden ja tutkimuksen huippuammattilaista on mukana DIMECCin innovointityössä.

 

Lähde: DIMECC Oy

Author: Tiia Tuomisto