Ympäristöministeriöltä 2,83 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 2,83 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen työhön ja ympäristönhoidon hankkeisiin. Järjestöavustuksia saa 33 yhteisöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, saariston ympäristönhoitoon ja saariston jätehuoltoon. Eniten avustuksia saavat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Natur och Miljö rf sekä Vuokralaiset VKL ry.

Vuonna 2021 järjestöjen ja ympäristönhoidon avustuksiin on varattu määrärahaa yhteensä 2 830 000 euroa. Määrärahaan sisältyy eduskunnan valiokuntakäsittelyssä lisäämät 700 000 euroa, josta 500 000 euroa on osoitettu Pidä Saaristo Siistinä ry:n alushankintaan, 100 000 euroa Metsästäjäliitto ry:lle lintukosteikkojen kunnostukseen ja 100 000 euroa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:lle. Kokonaisuudessaan avustuksiin varattu määräraha on 600 000 euroa suurempi kuin vuonna 2020.

Kuluvalle vuodelle varatun määrärahan lisäksi avustusten jaon yhteydessä jaetaan uudelleen myös vuosina 2019-2020 käyttämättä jääneet ja ympäristöministeriölle palautuneet avustukset. Ne kohdennetaan uudelleen vuosina 2019 ja 2020 avustusta saaneille järjestöille.

Lähde: Ympäristöministeriö 

Author: Raisa Pajarinen