Uusi väline nopeaan ja tehokkaaseen öljyntorjuntaan merellä

Viranomaisten ja paikallisten torjuntayksiköiden käytettävissä on nyt uusi ilmainen verkossa toimiva väline öljyntorjuntaan merellä. Välineen tavoitteena on minimoida öljyvahinkojen ympäristövaikutukset arktisella alueella ja muualla maailmassa.

Ympäristö- ja öljyvahinkojen torjuntaväline (Environment & Oil Spill Response – EOS) tukee päätöksentekoa siitä, mitkä öljyntorjuntamenetelmät valitaan kansalliseen öljyntorjunnan valmiussuunnitelmaan. Näitä menetelmiä ovat mekaaninen öljynkeräys, polttamalla hävittäminen paikan päällä ja öljyn hajottaminen kemiallisten dispergointiaineiden avulla. Työkalu on kehitetty erityisesti arktiselle alueelle, mutta se on yleisluontoinen ja soveltuu siten käytettäväksi kaikkialla maailmassa millä tahansa arviointialueella, jolla voi olla öljyvuodon vaara. EOS-väline koostuu vuorovaikutteisesta laskentataulukosta ja käsikirjasta. Molemmat ovat ladattavissa ilmaiseksi Aarhusin yliopiston EOS-verkkosivustolta. Torjuntavälineen kehittäneisiin tutkijoihin voi myös olla yhteydessä, ja heille voi antaa palautetta.

EOS-välinettä voidaan käyttää eri maiden öljyvahinkojen torjuntatoimien rajatylittävässä koordinoinnissa. Väline voi myös toimia alustana, jonka avulla tehdään päätöksiä öljyntorjuntakapasiteetista ja osaamisen kehittämisestä. Torjuntatoimien koordinoinnin lisäksi EOS-välinettä voidaan käyttää myös tietyissä öljynetsintään ja -poraukseen liittyvissä toimissa, kuten valmiussuunnittelussa, riskinarvioinneissa ja tiedon puutteiden tunnistamisessa.

EOS-väline kehitettiin EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetussa GRACE-hankkeessa, jota koordinoi SYKE. EOS-välineen kehittämisestä vastasi tanskalainen Aarhusin yliopisto. Yhdennettyjä öljyntorjuntatoimia ja niiden ympäristövaikutuksia käsitellyt GRACE-hanke toteutettiin vuosina 2016–2019. Hankkeessa keskityttiin kehittämään, vertailemaan ja arvioimaan eri öljyntorjuntamenetelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmässä ilmastossa. Lisäksi hankkeen avulla parannettiin vedenalaisten öljyvahinkojen reaaliaikaista havaitsemista.

Lähde: Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) / Aarhusin yliopisto 

Author: Saara Teirikko