Uusi tutkimus vahvistaa: Energiasektori voi saavuttaa 1,5°C:n ilmastotavoitteen kustannusneutraalisti

LUT-yliopiston ja kansainvälisen tutkija- ja parlamentaarikkoryhmä Energy Watch Groupin yhdessä toteuttama tutkimus esittää skenaarion, jossa 1,5 asteen ilmastotavoite voidaan energiasektorilla saavuttaa kasvattamatta kustannuksia energiayksikköä kohti, ja ilman että negatiivisten CO2-päästöjen teknologioitaedellytetään osaksi energiajärjestelmää. Skenaariossa käytetään kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n ”Global Warming of 1.5°C” -raporttiin perustuvaa hiilibudjettia, kun taas kiihtyvä ilmastonmuutos voi johtaa 1,5 asteen tavoitteeseen vaadittavan hiilibudjetin kutistumiseen. Hiilibudjetilla tarkoitetaan tiettyyn ilmastotavoitteeseen suhteutettua hiilen määrä, joka voidaan päästää ilmakehään (Sitran tulevaisuussanasto).

Skenaario perustuu LUTissa luotuun energiajärjestelmän siirtymämalliin, ja siinä huomioidaan maailman kaikkien sektoreiden energiatarve yhteensä 145 maantieteellisellä alueella. LUT-yliopiston mallissa energiajärjestelmää optimoidaan tuntitasolla varmistaen energian kysynnän ja tarjonnan tasapaino vuoden kaikkina tunteina. Tutkimusryhmän mukaan skenaarion kolme tärkeintä energiateknologiaa ovat aurinkosähkö, akut ja elektrolyyserit.

“Jokaisella alueella on yksilöllinen energiajärjestelmänsä, mutta maailmanlaajuisesti aurinkosähkö on tärkein ja edullisin energianlähde. Tuuli- ja vesivoima sekä kestävästi tuotettu bioenergia täydentävät uusiutuvan energian tuotantoa. Akut mahdollistavat aurinkosähkön jatkuvan saatavuuden sekä ajoneuvoliikenteen sähköistämisen. Elektrolyyserit puolestaan ovat ensimmäinen vaihe energian muuntamisessa lähes kaikissa epäsuorissa sähköistämisvaihtoehdoissa”, kertoo Dmitrii Bogdanov, LUTin tutkija ja tiedelehti Energyssä julkaistun artikkelin pääkirjoittaja. Bogdanov jatkaa, että sähköstä tulee tulevaisuuden energiajärjestelmien selkäranka, jonka avulla tuotetaan energiaa lämmöntuotannon, liikenteen ja muiden palveluiden tarpeisiin.

Energy-lehdessä julkaistu artikkeli Low-cost renewable electricity as the key driver of the global energy transition towards sustainability on maksuttomasti luettavissa

Lähde: LUT-yliopisto 

Author: Saara Teirikko