UPM Verlan tehdasmuseolle Sustainable Travel Finland -merkki

Unescon maailmanperintökohde Verlan puuhiomoa ja pahvitehdasta hallinnoivalle UPM Verlan tehdasmuseolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Verlan maailmanperintökohde on UPM-Kymmene Oyj:n omistama ja ylläpitämä.

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota kohteille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki ja jatkuvan kehittämisen malli. UPM Verlan tehdasmuseo on tehnyt yhteistyökumppaneiden kanssa pitkään työtä kestävän matkailun edistämiseksi. Kestävä kehitys pyritään ottamaan huomioon kaikessa toiminnassa, ja sitä edellytetään myös Verlassa toimivilta yhteistyöyrittäjiltä.

Suomen maailmanperintökohteille ja Metsähallituksen luontopalveluille laadittiin yhteiset kestävän matkailun periaatteet vuonna 2016. Tietopohjan hankkimiseksi maailmanperintökohteissa toteutettiin yhteismitallinen kävijätutkimus 2017-2019. Vuosina 2019-2020 kohteissa on työstetty kestävän matkailun mittareita ja seurantamallia, joiden avulla kestävän matkailun periaatteita viedään käytäntöön. Verlassa on viime aikoina kiinnitetty huomiota erityisesti energia-asioihin. Tehdasmuseo tavoittelee mahdollisimman pientä kulutusta ja vähäisiä päästöjä. Museon lämmitysjärjestelmä käyttää uusiutuvaa puupellettiä, ja käyttösähkössä siirryttiin viime vuonna KSS Energia Oy:n Verlan vesivoimalaitoksen puhtaaseen vesisähköön.

Korona-epidemia kasvatti kiinnostusta kotimaan matkailuun. Verlassakin kesä 2020 oli ennätyksellisen vilkas, vaikka kansainväliset vierailijat puuttuivat. Saman trendin odotetaan jatkuvan tänä vuonna.

Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Verlankosken äärellä noin 30 kilometrin päässä Kouvolasta. Vuodesta 1972 alkaen museona toiminut Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Tehdasmuseo on avoinna 2.5.-30.9. tiistaista sunnuntaihin klo 11-16 ja juhannuksesta elokuun puoliväliin joka päivä klo 10-18.

Kestävästä matkailusta Verlassa
Sustainable Travel Finland -ohjelmasta

Lähde: UPM Suomi 

Author: Saara Teirikko