Tutkijoilta kriittinen arvio yliopistolaitoksen tilasta

Professori Jukka Korpela ja vanhempi yliopistonlehtori Arto Nevala Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteiden laitokselta ovat julkaisseet juuri ilmestyneessä Tieteessä Tapahtuu -lehdessä kriittisen arvion yliopistolaitoksen kehityksestä ja nykyisestä tilasta.

Kirjoittajien mukaan vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki johti siihen, että rahoittajista, opetus- ja kulttuuriministeriö mukaan lukien, tuli yliopistojen asiakkaita. ”Tutkimusta ei enää tehdä tieteen vaan asiakkaan ehdoilla. Voimistunut vaatimus tutkimuksen vaikuttavuudesta on johtanut yliopistoissa teollisen tuotannon ja markkinajärjen dominoitiin sekä tutkimuksen muuttumiseen tieteestä tuotantotoiminnaksi.

Yliopistojen toimintaa on standardisoitu laatujärjestelmillä ja tehostettu organisoimalla hallinto itsenäisiin siiloihin, jolloin todellinen päätösvalta on siirtynyt tieteentekijöiltä hallinnolle – jopa tieteen sisältöä koskevissa kysymyksissä. Yliopistojen strategioitakaan eivät laadi viime kädessä enää tiedeihmiset vaan markkinakonsultit,” Korpela ja Nevalainen arvioivat.

Korpela, J., & Nevala, A. (2020). Minne menet yliopisto ja kuka sinua vie? Tieteessä Tapahtuu, 38(4).

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Author: Tuula Pohjola