Tutkijat listasivat kaivannaisteollisuuden ympäristövastuullisuutta

Arktisella alueella toimivien öljy- ja kaasuyhtiöiden ympäristövastuullisuus näyttää uuden tutkimuksen mukaan keskimäärin paremmalta kuin kaivosyhtiöillä. Kansainvälinen ja monitieteinen tutkijaryhmä on kehittänyt tavan listata arktisella alueella toimivien luonnonvaroja hyödyntävien kaivannais- ja energiayhtiöiden ympäristövastuullisuutta. Tutkimuksessa on ollut mukana Arktisen keskuksen antropologiryhmää vetävä tutkimusprofessori Florian Stammler. – Ajatuksena oli, että indeksin luominen voisi motivoida yhtiöitä pärjäämään listalla hyvin ja tekemään siihen tarvittavia toimia. Jos näin käy, indeksillä voi olla myönteinen vaikutus ihmisten elämään Arktisella alueella, Stammler kuvailee yhteenvedossaan.

Yleisenä havaintona on, että suurten yhtiöiden ympäristövastuullisuus on usein pieniä parempi. Norjalaiset yhtiöt menestyvät listalla hyvin, ja öljy- ja kaasuteollisuus saa keskimäärin parempia pisteitä kuin kaivosteollisuus.

Lisätietoa Florian Stammlerin blogikirjoituksesta(linkki) ja tuloksista kertovasta tutkimusartikkelista(linkki).

Lähde: Lapin yliopisto 

Author: Saara Teirikko