Trevian Rahastot AIFM Oy on käynnistänyt mittavan energiatehokkuus- ja päästövähennysohjelman sekä uuden hiilinielurahaston

Rakennettu ympäristö vastaa n. 40 prosentista energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä globaalisti. Tästä syystä kiinteistöalalla on suuri vastuu energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisessä ja tätä kautta ilmastonmuutoksen hidastamisessa.  Trevian Suomi Kiinteistöt I  omistuksessa on tällä hetkellä 42 toimitilakiinteistöä suomalaisissa kasvukeskuksissa, joissa on yhteensä n. 324 000 m2 vuokrattavaa pinta-alaa ja noin 730 vuokralaista. Rahastojen pääyhteistyökumppanina energiatehokkuushankkeessa toimii EcoReal Oy. Autoprintin kiinteistössä Vantaan Aviapoliksessa käynnistettiin keväällä energiatehokkuusinvestointi, jolla saavutetaan hankesuunnitelman mukaan 174 tonnin vuosittainen CO2-päästövähennys. Rakennuksen katolle asennetaan myös aurinkopaneelit.

Kaikkiaan energiaohjelma on käynnistetty neljäsosassa rahaston portfoliosta, muun muassa Turussa Varissuon ostoskeskuksessa ja TV-Centerissä, Vaasan Espenissä, Rovaniemen Sampokeskuksessa ja Jyväskylän Matkakeskuksessa sekä rahaston kaikissa Raision kohteissa Raisiontorin ympärillä. Porin Herralahdenraitin kiinteistökehityshankkeessa pyritään löytämään kestävän kehityksen mukaiset tekniset ratkaisut yhteistyössä Satakunnan osuuskaupan (S-ryhmä) kanssa. Lahden Askotalojen kohteessa pohjavesilämmitys ja -jäähdytys ovat jo toiminnassa ja kohteella on BREEAM In-Use -sertifikaatti. Noin 90 prosenttia rahaston kiinteistöistä on jo siirretty hiilidioksidivapaan vihreän sähkön piiriin, mikä laskee merkittävästi kiinteistösalkun hiilidioksidipäästöjä.

Rahastoyhtiö on osana ilmastotyötään myös käynnistänyt ammattimaisille sijoittajille suunnatun uuden rahaston. Hiilinielurahasto on hankkinut omistukseensa tai tehnyt hyväksytyn ostotarjouksen yhteensä n. 230 hehtaarista suoalueita. Kyseiset suoalueet on poistettu energiaturvetuotannosta tai sijaitsevat turvetuotannon välittömässä läheisyydessä. Ennallistamalla näitä suoalueita rahasto edistää luonnon monimuotoisuutta ja lisää aktiivisin toimenpitein hiilen sitoutumista biomassaan. Ennallistaminen ehkäisee myös ravinteiden, kuten fosforin valumista ympäröiviin vesistöihin. Suot ja orgaaniset maaperät sisältävät 30 % kaikesta planeettamme maaperän hiilestä, ja ovat suurin hiilivarasto merten jälkeen. Yli kaksi kolmasosaa Suomen hiilivarastoista on turpeessa.

Luonnontilaiseen suohon sitoutuvan hiilen määrän laskeminen edellyttää tieteellistä varmentamista, mistä syystä Trevian Rahastot AIFM keskustelee aktiivisesti tiedeyhteisöjen kanssa ja etsii parhaita asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita hiilen sitoutumisen mallintamiseen. Rahastoyhtiö hankkii asiantuntijapalveluita Geologian tutkimuskeskus GTK:lta soveltuvien suoalueiden valintaan ja kartoittamiseen sekä ennallistamistyön toimenpiteiden suunnitteluun. GTK tarjoaa lisäksi asiantuntijapalveluita soiden hiilivarastojen ja hiilen sitoutumisen tieteellisiin tutkimuksiin. Edellä mainitut kiinteistökohtaiset aktiiviset toimenpiteet yhdistettynä hiilinielujen kehittämiseen ovat olennainen osa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista.

 

Lähde: Trevian

Author: Tuula Pohjola