TietoEVRY selvitti: Suomalaisten digiluottamus vaatii lisätyötä, vaikka luottamus viranomaisiin on säilynyt vahvana

TietoEVRYn Tietoturvabarometri selvitti nyt toista kertaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuluttajien näkemyksiä tietoturvasta, mukaan lukien henkilötietojen käsittely yritysten ja viranomaisten toimesta. Suomalaisista 24 % pitää viranomaisia erittäin luotettavina henkilötietojen käsittelijänä. Vuoden 2018 barometrissä vastaava osuus oli 25 %. Vastaavasti luottamus yrityksiä kohtaan on edelleen heikko. Vain 3 % suomalaisista pitää yrityksiä erittäin luotettavina henkilötietojen käsittelijöinä (vuoden 2018 osuus 5 %).

Toisaalta on havaittavissa hentoisia digiluottamuksen kehittymisen merkkejä. Suomalaisista 63 % pitää viranomaisia melko luotettavina henkilötietojen käsittelijänä, kun 2018 Tietoturvabarometrissa vastaava osuus oli 58 %. Vastaava luotto yrityksiin on sekin hieman vahvistunut: 50 % suomalaisista pitää yrityksiä melko luotettavina henkilötietojen käsittelijöinä (2018 osuus 45 %). Henkilötietojen yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen julkisten palveluiden kehittämisessä suhtaudutaan Suomessa edelleen nihkeästi. Heikkoja signaaleja digiluottamuksen noususta on sentään nähtävissä –  selvityksen mukaan vastustus luovuttaa dataa yhteiskunnan kehittämiseen on vähentynyt.

Suomalaisista 24 % suhtautuu positiivisesti siihen, että viranomaiset keräisivät dataa esim. viranomaissivuilla vierailuista tai liikkumisesta julkisten palveluiden parantamista varten. Vuoden 2018 Barometrissä vastaava osuus oli 30 %, mutta negatiivisesti asiaan suhtautuvien osuus on pienentynyt selvästi 62 prosentista (2018) 38 prosenttiin (2020). Myös yhdeksi digiluottamuksen kasvun merkiksi voidaan lukea se, että 63 % suomalaisista haluaisi mahdollisuuden äänestää etänä internetin kautta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Jopa ikäluokassa 65-79 tämä osuus on 52 %. Mahdollinen tekijä luottamustason jämähtämiseen voi olla yksinkertaisesti kansalaisia vaivaava tietoturvaväsy. Suomalaisista 21 % ei koskaan lue verkkosivun yksityisyydensuojan ehtoja ennen kuin hyväksyy ne, ja 68 % lukee ne vain joskus.

TietoEVRYn Tietoturvabarometri toteutettiin nyt toista kertaa. Edellinen toteutettiin vuonna 2018. Barometri kerää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuluttajien näkemyksiä tietoturvasta ja -suojasta. Selvityksen toteuttivat TietoEVRYn toimeksiannosta tutkimuslaitokset Kantar Sifo (Ruotsi) ja Kantar (Suomi, Norja) ajanjaksolla 15.-22.9.2020. Vastaajien ikäjakauma oli 18-79, ja vastaajia oli kaikkiaan 3 093, joista Suomessa 1 046,  Ruotsissa 1 000 ja Norjassa 1 047. Selvityksen virhemarginaali on +/-5 prosenttiyksikköä.

 

Lähde: TietoEVRY

Author: Tiia Tuomisto