Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yliopistoille miljoona euroa

Teknologiateollisuus ry osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan lahjoittamalle kymmenelle yliopistolle yhteensä miljoona euroa. Kukin yliopisto saa lahjoituksena 100 000 euroa. Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto UEF.

Korkeakoulutus on ratkaisevan tärkeää teknologiateollisuudelle ja koko Suomelle. Työelämässä tarvitaan paljon aiempaa enemmän korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista. Teknologia-alan yrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja osuus on ollut pitkään kasvussa. On perusteltua, että Suomessa lisätään korkeakoulutuksen määrää korkeakoulutuksen vision 2030 mukaisesti.

Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran päätös osoittaa 100 miljoonan euronkertaluonteinen panostus yliopistojen pääomittamiseen. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella. Yliopistot ovat käynnistäneet vastinrahoitukseen liittyvän varainhankintakampanjan.

Jatka lukemista täältä Teknologiateollisuus ry

Lähde: Teknologiateollisuus ry 

Author: Saara Kämppi