Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä – veden laadussa vain vähän poikkeamia

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, kertoo tuore raportti. Vuosina 2017–2019 terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla. Joissakin tilanteissa laadun turvaaminen edellytti toimenpiteitä, kuten tehostettua veden puhdistusta tai desinfiointia. Myös talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. Eniten poikkeamia aiheuttivat suuri rauta- ja mangaanipitoisuus, poikkeava mikrobien määrä, kohonnut lämpötila ja poikkeava haju.

Yhä useampi vedenjakelualue on tehnyt lainsäädännön edellyttämän talousveden tuotantoketjun riskien arvioinnin. Vuonna 2019 66 suurella vedenjakelualueella oli kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä riskinarviointi, ja useilla alueilla se oli tekeillä. Vuotta aiemmin viranomaisen hyväksymä riskinarviointi oli 19 vedenjakelualueella. Riskinarvioinnissa pyritään tunnistamaan talousveden laatua uhkaavat tekijät ja minimoimaan niistä aiheutuvat riskit. Viranomaisvalvonta ja vesilaitosten omavalvonta perustuvat riskinarviointiin.

Talousvesiraportin tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan vuosina 2017–2019. Valvonnan yhteydessä talousveden laatua tutkittiin 150 suurimmalla vedenjakelualueella yhteensä noin 340 000 tutkimuksella. Vedenjakelualueilla on noin 4,5 miljoonaa veden käyttäjää. Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen.

Lähde: THL 

Author: Saara Teirikko