Suomessa vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 kokoaa yhteen tutkitun tiedon tunnettuutta edistäviä tapahtumia ja tekoja sekä vahvistaa niiden näkyvyyttä. Tavoitteena on saada kaikki suomalaiset tutkitun tiedon ja luotettavien tietolähteiden äärelle tämän vuoden aikana. Teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

”Tätä teemavuotta tarvitaan, jotta havahdumme siihen, että tietoa pitää puolustaa, ja sitä pitää puolustaa taitavasti. Ei riitä, että tiedeyhteisö tietää. Tiedolla on vaikuttavuutta vasta, kun se johtaa tietynlaiseen käyttäytymiseen tai päätöksiin”, sanoo ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteena on saada kaikenikäiset tutkitun tiedon pariin. Tavoitteen saavuttamiseksi on innostettu yhteistyöhön mittava joukko tiedon tuottajia, välittäjiä ja hyödyntäjiä. Teemavuoden ohjelma koostuu heidän tuottamistaan tutkitun tiedon tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä edistävistä tapahtumista ja teoista. Niitä on teemavuoden tapahtumakalenterissa jo yli 70.

Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumien kirjo on laaja yleisöluennoista tiedettä ja taidetta yhdistäviin näyttelyihin ja podcasteista lasten virtuaalisiin tiedekerhoihin. Monipuolisen ohjelman avulla muodostuu kattava kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tavoitteena on tehdä tutkitun tiedon merkitys näkyväksi arjessa, osana Suomessa asuvien elämää ja päätöksentekoa sekä lisätä ymmärrystä tiedon luonteesta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä.

Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. Koronapandemian aikana valtaosa Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumista toteutetaan verkossa. Vuoden avaa Suomen suurin tiedetapahtuma, Tieteen päivät, 13.–17.1.2021. Verkossa järjestettävän tapahtuman teemana on Hyvä ja paha tieto. Haku teemavuoden ohjelmaan jatkuu läpi vuoden, ja mukaan tavoitellaan satoja toimijoita ympäri Suomen.

Lähde: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Author: Tuula Pohjola