Sosiaalisen median käyttö voi edesauttaa yritysten kansainvälistymistä

M.Sc. Sara Fraccastoron Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus valaisee, miten kansainvälistyvät yrittäjävetoiset yritykset käyttävät sosiaalisen median alustoja kansainvälistymisen ja myynnin johtamisen apuna. Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median käyttö voi edesauttaa kansainvälistymistä ja myynnin johtamisen prosesseja kansainvälisissä yrittäjävetoisissa organisaatioissa, kun se integroidaan perinteisiin verkostoitumistapoihin ja myynnin kommunikaatiomenetelmiin. Tutkimuksessa on tarkasteltu Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Uudessa-Seelannissa, Puolassa ja Ruotsissa toimivia yrityksiä.

Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn, ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet tärkeiksi kommunikaatioväyliksi. Kansainvälisessä yritystoiminnassa sosiaaliselle medialle tyypilliset ominaispiirteet, kuten globaali tavoitettavuus, kustannustehokkuus ja vuorovaikutuksen paraneminen ovat edesauttaneet yritysten liiketoimintaa. On kuitenkin havaittu, että yritykset ovat usein epävarmoja siitä, miten ja miksi sosiaalista mediaa tulisi käyttää. Eritysesti uudet yritykset voivat käyttää sosiaalista mediaa verkostojen rakentamiseen ulkomaan markkinoilla, ja myöhemmin markkinaosuuden kasvattamiseen. Sosiaalinen media voi tarjota yrityksille kansainvälistä näkyvyyttä kustannustehokkaasti, mikä auttaa niitä integroitumaan uuteen liiketoimintaympäristöön säästämällä samalla rajallisia taloudellisia resursseja. Resurssien rajallisuus on tyypillistä pienille ja keskisuurille kansainvälistyville yrityksille, jotka ovat kilpailijoitaan pienempiä, uudempia ja tuntemattomampia.

Väitöstutkimuksessa sosiaalinen media käsitteellistetään osaksi yrityskohtaista kyvykkyyttä. Siinä myös osoitetaan, että kun sosiaalista mediaa käytetään muiden kanavien rinnalla, se voi auttaa yrityksiä tärkeän markkinatiedon keräämisessä ja vahvistaa kansainvälisiä toimintoja.

Tutkimus osoittaa myös, että kansainvälistyvien yritysten tarvitsema dynaamisuus, joustavuus ja kustannusten vähentäminen, sekä teknologian kehittymiseen liittyvät haasteet yrityksiltä yrityksille tapahtuvissa B2B-myyntiprosesseissa keskittyvät kolmeen vaiheeseen. Näissä eri vaiheissa yrittäjävetoiset organisaatiot etsivät liiketoimintansa maantieteellistä tavoittavuutta laajentaakseen ja asiakastarpeisiin mukautuakseen erilaisia sosiaalisen median tarjoamia työkaluja, jotka voidaan integroida digitaalisen ja perinteisen myynnin kommunikaatiomenetelmiin.

M.Sc. Sara Fraccastoron kansainvälisen myynnin alaan kuuluva väitöskirja ”Social media use in international entrepreneurial ventures. An international network and sales perspective” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Per Servais Linné-yliopistosta sekä kustoksena professori Mika Gabrielsson Itä-Suomen yliopistosta. M.Sc. Sara Fraccastoron väitöstilaisuus 23.10. kello 12 alkaen verkossa osoitteessa https://stream.lifesizecloud.com/extension/5767445/bfc995ca-e1d5-48a7-80e3-fc4956b604ab

Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3575-5/

Lähde: Itä-Suomen yliopisto 

Author: Saara Teirikko